Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Mobilita študentov a pracovníkov vysokých škôl v akademickom roku 2013/2014 v rámci Programu celoživotného vzdelávania ERASMUS
080/2013/TnUAD
124 015,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR č. VVS/1-900/90-5826-4 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Október 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1 č. zmluvy - 2021-1-SK01-KA131-HED-000003474
173/2021/TnUAD
122 964,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Jún 2013
Kúpna zmluva č. OP-8921
086/2013/TnUAD
122 359,20 € Laboratory Imaging,spol.s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. September 2022
Zmluva o dielo aktívna a pasívna sieťová infraštruktúra, dochádzkový a kamerový systém č. 122/2022/TnUAD
122/2022/TnUAD
Doplnená
113 139,00 € AUTOCONT s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1 číslo zmluvy – 2019-1-SK01-KA103-059965
127/2019/TnUAD
Doplnená
111 730,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie číslo SEMOD-EL76/37-11/2023
029/2023/TnUAD
111 000,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí služieb č. 081/2015
085/2015/TnUAD
105 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
2. Júl 2021
Zmluva o dielo
123/2021/TnUAD
104 640,06 € STAFIS s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Apríl 2012
Kúpna zmluva
050/2012/TnUAD
104 080,00 € Firma CLASIC CZ, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1 Číslo zmluvy – 2020-1-SK01-KA103-077851
044/2020/TnUAD
101 775,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Máj 2012
Kúpna zmluva
079/2012/TnUAD
99 982,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. December 2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202026736_Z
222/2021/TnUAD
99 624,97 € Pow-en, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Jún 2018
Zmluva o dielo
077/2018/TnUAD
97 038,23 € ZPK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 099/2022/TnUAD
099/2022/TnUAD
96 332,40 € ant, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. December 2020
Kúpna zmluva
116/2020/TnUAD
95 400,00 € MATADOR Real Estate, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 085/2023
085/2023/TnUAD
Doplnená
94 800,00 € KVANT spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 169/2023
169/2023/TnUAD
90 039,07 € MRK CONTRACT k.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Marec 2022
Kúpna zmluva č. 037/2022/TnUAD
037/2022/TnUAD
87 360,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. September 2021
Zmluva o spolupráci a o poskytnutí prostriedkov pri riešení úlohy č. APVV-20-0322
156/2021/TnUAD
Doplnená
86 400,00 € Slovenská akadémia vied, Ústav anorganickej chémie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. August 2015
Rámcová dohoda
090/2015/TnUAD
Doplnená
84 490,00 € DATALAN a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne