Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.z. Z SKCZ304011U702
200/2021/TnUAD Dodatok 01 k 053/2020/TnUAD
140 023,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. November 2022
Kúpna zmluva č. 171/2022
171/2022/TnUAD
139 560,00 € KVANT spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Máj 2012
Kúpna zmluva 0203/ZP/12
081/2012/TnUAD
Doplnená
137 500,00 € SPECION, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0036
178/2023/TnUAD
136 421,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. August 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-21-0016
110/2022/TnUAD
129 464,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Júl 2012
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Mobilita študentov a pracovníkov vysokých škôl v akademickom roku 2012/2013 v rámci Programu celoživotného vzdelávania ERASMUS
093/2012/TnUAD
Doplnená
133 379,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR č. VVS/1-900/90-5826-4 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. August 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.z. Z SKCZ304011U702
053/2020/TnUAD
124 209,67 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Jún 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Mobilita študentov a pracovníkov vysokých škôl v akademickom roku 2013/2014 v rámci Programu celoživotného vzdelávania ERASMUS
080/2013/TnUAD
124 015,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR č. VVS/1-900/90-5826-4 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Október 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1 č. zmluvy - 2021-1-SK01-KA131-HED-000003474
173/2021/TnUAD
122 964,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Jún 2013
Kúpna zmluva č. OP-8921
086/2013/TnUAD
122 359,20 € Laboratory Imaging,spol.s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. December 2023
Kúpna zmluva
315/2023/TnUAD
115 362,48 € SAFINA Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. September 2022
Zmluva o dielo aktívna a pasívna sieťová infraštruktúra, dochádzkový a kamerový systém č. 122/2022/TnUAD
122/2022/TnUAD
Doplnená
113 139,00 € AUTOCONT s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1 číslo zmluvy – 2019-1-SK01-KA103-059965
127/2019/TnUAD
Doplnená
111 730,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie číslo SEMOD-EL76/37-11/2023
029/2023/TnUAD
111 000,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 037/2024
037/2024/TnUAD
107 321,20 € KILLEC Stavby, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí služieb č. 081/2015
085/2015/TnUAD
105 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
2. Júl 2021
Zmluva o dielo
123/2021/TnUAD
104 640,06 € STAFIS s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Apríl 2012
Kúpna zmluva
050/2012/TnUAD
104 080,00 € Firma CLASIC CZ, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Január 2024
Poistná zmluva č. 8004025453 k rámcovej dohode pre poistenie majektu a poistenie zodpovednosti za škodu č. 8004025442
009/2024/TnUAD
Doplnená
103 590,24 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1 Číslo zmluvy – 2020-1-SK01-KA103-077851
044/2020/TnUAD
101 775,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne