Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202026736_Z
222/2021/TnUAD
99 624,97 € Pow-en, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Jún 2018
Zmluva o dielo
077/2018/TnUAD
97 038,23 € ZPK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 099/2022/TnUAD
099/2022/TnUAD
96 332,40 € ant, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. December 2020
Kúpna zmluva
116/2020/TnUAD
95 400,00 € MATADOR Real Estate, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Marec 2022
Kúpna zmluva č. 037/2022/TnUAD
037/2022/TnUAD
87 360,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. September 2021
Zmluva o spolupráci a o poskytnutí prostriedkov pri riešení úlohy č. APVV-20-0322
156/2021/TnUAD
Doplnená
86 400,00 € Slovenská akadémia vied, Ústav anorganickej chémie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. August 2015
Rámcová dohoda
090/2015/TnUAD
Doplnená
84 490,00 € DATALAN a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. November 2011
Dodatok č.4 k Zmluve o praktickej výučbe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zo dňa 7.9.2010
93/2011/TnUAD
83 300,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Január 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
024/2019/TnUAD
81 352,00 € Robert Trygve Lee Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti vzdelávania uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov
061/2015/TnUAD
Doplnená
80 364,00 € PRO EDUCATION International s.r.o. a PRO EDUCATION International LANGUARE EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Máj 2018
Zmluva o dielo
054/2018/TnUAD
77 546,76 € TOP METAL, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 100/2022/TnUAD
100/2022/TnUAD
75 435,60 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. August 2020
Zmluva o spolupráci pri riešení úlohy č. APVV-19-0010
055/2020/TnUAD
Doplnená
75 259,00 € Slovenská akadémia vied, Ústav anorganickej chémie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. August 2020
Zmluva o spolupráci pri riešení úlohy č. APVV-19-0010
054/2020/TnUAD
75 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Apríl 2021
Zmluva o dielo
046/2021/TnUAD
74 483,86 € EF Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Október 2021
Kúpna zmluva č. 170/2021/TnUAD
170/2021/TnUAD
Doplnená
74 280,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Máj 2021
Zmluva o dielo
064/2021/TnUAD
73 826,28 € TOP METAL, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Apríl 2012
Kúpna zmluva
052/2012/TnUAD
72 480,00 € Donau Lab spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. August 2022
Zmluva o dielo č. 116/2022/TnUAD
116/2022/TnUAD
68 318,38 € EF Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Október 2013
Zmluva o spolupráci a poskytnutí prostriedkov pri riešené úlohy č. APVV-0108-12
156/2013/TnUAD
Doplnená
67 809,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Slovenská akadémia vied, Ústav materiálového výskumu