Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. September 2012
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
110/2012/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mgr. Ivana Kuljačková
6. September 2012
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
111/2012/TnUAD
340,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mgr. Katarína Jánošíková
6. September 2012
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
112/2012/TnUAD
340,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mgr. Zuzana Adamovičová
6. September 2012
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
113/2012/TnUAD
340,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne František Mišejka
6. September 2012
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
114/2012/TnUAD
340,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mgr. Miroslava Kutejová
6. September 2012
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
115/2012/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Alena Miklášová
6. September 2012
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
116/2012/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Ľuba Fonosová
7. September 2012
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
117/2012/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne PhDr. Ľubomíra Ilovská
7. September 2012
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
118/2012/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Zdena Drienková
7. September 2012
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
119/2012/TnUAD
340,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Zuzana Vrbovská
7. September 2012
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
120/2012/TnUAD
340,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jana Rybová
7. September 2012
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
121/2012/TnUAD
340,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Zuzana Mesárošová
12. September 2012
Zmluva o poskytovaní služieb č.1/2012 – Študentská 1
122/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne SANET – Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
12. September 2012
Zmluva o poskytovaní služieb č.1/2012 – Púchov
123/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne SANET – Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
14. September 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená v súlade so zmluvou o spolupráci medzi TnUAD a ŠKU TnUAD
124/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ŠK PANTHERS Trenčín
14. September 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
125/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Michal Tarbaj – MTR Group
19. September 2012
Dodatok č.1 ku zmluve o zabezpečení ubytovania študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
126/2012/TnUAD
0,00 € TIME TRADE, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. September 2012
Dodatok č.1 ku zmluve o zabezpečení ubytovania študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
127/2012/TnUAD
0,00 € Peter Chmelík COLO Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. September 2012
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0487-11
128/2012/TnUAD
Doplnená
249 764,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. September 2012
Zmluva o poskytovaní služieb pri verejnom obstarávaní
129/2012/TnUAD
0,00 € GAVAP, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne