Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2012
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. GTSN-2007-014, uzatvorenej dňa 31.5.2007
190/2012/TnUAD
334,00 € GTS Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. December 2012
Darovacia zmluva
191/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Základná škola
10. Január 2013
Darovacia zmluva
192/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Stredná priemyselná škola
10. Január 2013
Zmluva o ubytovaní
193/2012/TnUAD
73,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Milan Jus, PhD.
17. Január 2013
Dodatok č.4 k Zmluve č. 12/2008 uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi objednávateľom a poskytovateľom o vykonávaní servisnej činnosti a pravidelných kontrol zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie zo dňa 29.12.2008
194/2012/TnUAD
0,00 € Dušan Hulenyi – HDE Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Január 2013
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme uzavretej dňa 20. 11. 2002
195/2012/TnUAD
0,00 € ORANGE Slovensko, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Január 2013
Kúpna zmluva
196/2012/TnUAD
0,00 € ESTIO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Január 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
001/2013/TnUAD
Doplnená
7 249 625,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Január 2013
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
002/2013/TnUAD
100,00 € STIRILAB s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Január 2013
Dodatok č. 15 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005 a dodatku č.9 zo dňa 15.3.2010
003/2013/TnUAD
588,90 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica s poliklinikou Prievidza, so sídlom v Bojniciach
29. Január 2013
Dohoda o zabezpečení stravovania v stravovacej prevádzke vo Fakultnej nemocnici Trenčín na rok 2013
004/2013/TnUAD
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Január 2013
Rámcová dohoda na dodávku mäsových výrobkov pre ŠJ TnUAD
005/2013/TnUAD
0,00 € Anton Fabuš – Peter Fabuš - FABUŠ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Január 2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená v súlade so zmluvou o spolupráci medzi TnUAD a ŠKU TnUAD
006/2013/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Športový klub nepočujúcich Trenčín
31. Január 2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená v súlade so zmluvou o spolupráci medzi TnUAD a ŠKU TnUAD
007/2013/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Viktor Holúbek
6. Február 2013
Dodatok č. 2 k Dohode zo dňa 29. 3. 2010 o podieľaní sa na nákladoch za spotrebu elektrickej energie, vykurovania, vodného, stočného, odvode dažďovej vody a údržbe, čistení, posype prístupovej komunikácie
008/2013/TnUAD
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Február 2013
Zmluva o spolupráci
009/2013/TnUAD
0,00 € Občianskej združenie Hudobné aktivity Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Február 2013
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
010/2013/TnUAD
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Martin Bartko – JUDr. Silvia Bartková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Február 2013
Rámcová dohoda na dodávku hovädzieho mäsa pre ŠJ TnUAD
011/2013/TnUAD
0,00 € URBÁNEK – mäso – lahôdky, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Február 2013
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
012/2013/TnUAD
150,00 € Sysmex Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Február 2013
Rámcová dohoda na dodávku bravčového mäsa pre ŠJ TnUAD
013/2013/TnUAD
0,00 € URBÁNEK – mäso – lahôdky, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne