Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2013
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich potrieb
034/2013/TnUAD
0,00 € Ing. Peter Gerši – GC Tech. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Apríl 2013
Rámcová dohoda na dodávku recyklovaných tonerov a atramentových náplní
035/2013/TnUAD
Doplnená
0,00 € Ing. Peter Gerši – GC Tech. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Apríl 2013
Obchodná zmluva
036/2013/TnUAD
240,00 € Bc. Anton Šepták - TONAS Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Apríl 2013
Dodatok č. 3 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 23.6.2011
037/2013/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
10. Apríl 2013
Dodatok č. 3 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 21.9.2011
038/2013/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Centrum liečebnej rehabilitácie, s.r.o. Nemšová
15. Apríl 2013
Dodatok č. 11 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 1.1.2007
039/2013/TnUAD
0,00 € Refugium, NO Trenčín (Hospic) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Apríl 2013
Dodatok č. 13 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
040/2013/TnUAD
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Apríl 2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny
041/2013TnUAD
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Apríl 2013
Dodatok č. 9 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 22. 10. 2007
042/2013TnUAD
Doplnená
0,00 € Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Apríl 2013
Dodatok č. 14 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
043/2013/TnUAD
Doplnená
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Partizánske Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Apríl 2013
Dodatok č. 15 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
044/2013/TnUAD
Doplnená
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Apríl 2013
Dodatok č. 16 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005 a Dodatku č.11 zo dňa 16.2.2011
045/2013/TnUAD
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Apríl 2013
Dodatok č. 16 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005 a Dodatku č. 8 zo dňa 2.1.2010
046/2013/TnUAD
Doplnená
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Žilina Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Apríl 2013
Zmluva č. 06/2013 o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, pracovnej zdravotnej služby
047/2013/TnUAD
0,00 € HASIL – HD, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Apríl 2013
Zmluva o dielo
048/2013/TnUAD
7 389,95 € BAU FACH s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Apríl 2013
Zmluva o dielo
049/2013/TnUAD
1 302,30 € BAU FACH s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Apríl 2013
Zmluva o dielo
050/2013/TnUAD
9 451,20 € BAU FACH s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Apríl 2013
Dodatok č.2 k poistnej zmluve č. 800304 72 92
051/2013/TnUAD
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Apríl 2013
Zmluva o príspevku na prevádzku súkromného mobilného telefónu
052/2013/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Boris Janský
25. Apríl 2013
Dodatok č. 15 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 3.4.2006 a dodatku č.8 zo dňa 15.3.2010
053/2013/TnUAD
Doplnená
0,00 € Nemocnica Bánovce, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne