Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2011
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
41/2011/TnUAD
0,00 € Fyzio-Beskyd, MUDr.Jan Kristek s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Jún 2011
Dodatok č. 11 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
42/2011/TnUAD
3 062,40 € Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Jún 2011
Dodatok č. 7 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 1.1.2007
43/2011/TnUAD
5 491,44 € Refugium, nezisková organizácia Trenčín (Hospic) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Jún 2011
Dodatok č. 12 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005 a Dodatku č. 11 zo dňa 16.2.2011
44/2011/TnUAD
1 538,16 € Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Jún 2011
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kuItúry Slovenskej republiky číslo: MK-1426/201112.5
45/2011/TnUAD
1 538,16 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
24. Jún 2011
Dodatok č.2 k ZMLUVE O DlELO Číslo: 2010/01/02
46/2011/TnUAD
0,00 € HASTRA s.r.o., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Júl 2011
Dodatok č.11 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
47/2011/TnUAD
1 496,40 € Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Júl 2011
ZMLUVA O NÁJME nebytových priestorov č. 08/0TPaÚZ/2011
48/2011/TnUAD
764,24 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne TAMARIN, s.r.o.
1. Júl 2011
ZMLUVA O NÁJME nebytových priestorov č. 07/0TPaÚZ/2011
49/2011/TnUAD
Doplnená
3 600,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Lukáš Zeliezka - ABIS
11. Júl 2011
Zmluva o praktickej výučbe
50/2011/TnUAD
Doplnená
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Júl 2011
Dodatok č. 11a k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
51/2011/TnUAD
3 062,40 € Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Júl 2011
Dodatok č. 11 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
52/2011/TnUAD
243,60 € Nemocnica s poliklinikou Partizánske Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Júl 2011
Dodatok č. 12 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005 a dodatku č. 8 zo dňa 2.1.2010
53/2011/TnUAD
1 670,40 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Júl 2011
Dodatok č. 12 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005 a dodatku č. 9 zo dňa 15.3.2010
54/2011/TnUAD
835,20 € Nemocnica s poliklinikou Prievidza, so sídlom v Bojniciach Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Júl 2011
ZMLUVA O NÁJME nebytových priestorov č. 09/0TPaÚZ/2011
55/2011/TnUAD
3 204,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne INNOVA Apps,s.r.o.
19. Júl 2011
Dodatok č. 3 k zmluve o partnerstve
56/2011/TnUAD
0,00 € RMC s.r.o Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Júl 2011
poistná zmluva č. 24 -4- 850
57/2011/TnUAD
3 672,05 € Union poist'ovňa a. .s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Júl 2011
poistná zmluva č.. 9979362494
58/2011/TnUAD
173,77 € Allianz Slovenská poisťovňa a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. August 2011
DODATOK Č.1/ DZ 224104200080102 K ZMlUVE O POSKYTNUTí FINANČNÉHO PRíSPEVKU
59/2011/TnUAD
716 458,00 € Ministerstvo pódohospodárstva a rozvoja vidieka SR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. August 2011
Dodatok č. 10 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
60/2011/TnUAD
243,60 € Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne