Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Poistná zmluva č. 800 402 2345
191/2022/TnUAD
14 990,65 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. December 2022
Rámcová dohoda č. 800 402 2236 na poistenie majetku projektu Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK
190/2022/TnUAD
35 000,55 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. December 2022
Poistná zmluva č. 800 402 2254 k rámcovej dohode na poistenie majetku projektu Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS 3 SK č. 800 402 2236
189/2022/TnUAD
264,59 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. December 2022
Dohoda o platobných a všeobecných obchodných podmienkach
188/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne AstraZeneca AB
6. December 2022
Zmluva o dielo
187/2022/TnUAD
303 128,72 € landart, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. December 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
186/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne PhDr. Jana Španková, PhD.
2. December 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
185/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne docf. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.
2. December 2022
Zmluva o spolupráci
184/2022/TnUAD
0,00 € WOOs, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. December 2022
Poistná zmluva č. 8004022159 k rámcovej dohode prepoistenie majetku - 1. etapa č. 8004021940
183/2022/TnUAD
44,92 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. December 2022
Poistná zmluva č. 8004022221 k rámcovej dohode prepoistenie majetku - 1. etapa č. 8004021940
182/2022/TnUAD
279,94 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. December 2022
Mandatary contract
181/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Collin Barker
30. November 2022
Darovacia zmluva
180/2022/TnUAD
1 000,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. November 2022
Zmluva o odplatnom poskytovaní služieb
179/2022/TnUAD
1 920,00 € Johnson & Johnson, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. November 2022
Kúpna zmluva DNS č. 25
178/2022/TnUAD
37 392,00 € flex-it, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. November 2022
Kúpna zmluva DNS č. 24
177/2022/TnUAD
45 180,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. November 2022
Dohoda o spolupráci Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Strednej športovej školy Trenčín
176/2022/TnUAD
0,00 € Stredná športová škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. November 2022
Zmluva o kontrolnej a servisnej činnosti číslo: SZ_010_2022_TNUAD
175/2022/TnUAD
3 480,00 € tnTEL, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. November 2022
Grant agreemet model for Erasmus+ staff mobility for teaching between Programme and Partner Countries No. 02/STA/2022/23
174/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Tetiana Dereka
22. November 2022
Darovacia zmluva
173/2022/TnUAD
3 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Marek Makúch
16. November 2022
Kúpna zmluva č. 172/2022
172/2022/TnUAD
19 560,00 € KVANT spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne