Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
106/2023/TnUAD
0,00 € Carac, s.r.o., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Máj 2023
Darovacia zmluva
105/2023/TnUAD
2 736,00 € Ing. Daniel Hodoň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
104/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mgr. Miroslav Černický, PhD., MPH
11. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
103/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne MUDr. Miroslav Malay, PhD.
11. Máj 2023
Grant agreemet model for Erasmus+ staff mobility for teaching between Programme and Partner Countries No. 03/STA/2022/23
102/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Viktoriia Petrashenko
11. Máj 2023
Grant agreemet model for Erasmus+ staff mobility for teaching between Programme and Partner Countries No. 04/STA/2022/23
101/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Valentyna Voitenko
9. Máj 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
100/2023/TnUAD
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. Máj 2023
Darovacia zmluva
094/2023/TnUAD
6 384,00 € Ing. Martina Fusková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie č. D19/2023/13
099/2023/TnUAD
7 710,00 € Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 098/2023
098/2023/TnUAD
Doplnená
191 986,80 € Intersystem EU s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Apríl 2023
Poistná zmluva č. 800 402 4059 k rámcovej dohode na poistenie majetku projektu Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK č. 800 402 2236
097/2023/TnUAD
7 762,08 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Apríl 2023
Zmluva o podieľaní sa na úhrade nákladov
096/2023/TnUAD
9 510,00 € Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Apríl 2023
Darovacia zmluva
095/2023/TnUAD
6 384,00 € Ing. Maroš Dedinský Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 093/2023
093/2023/TnUAD
17 500,00 € Bc. Patrícia Lapošová - J.A.P. ateliér Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Apríl 2023
Darovacia zmluva
092/2023/TnUAD
7 420,00 € Ing. Simona Lokšíková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Apríl 2023
Darovacia zmluva
091/2023/TnUAD
6 384,00 € Ing. Marek Makúch Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Apríl 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 1121626
090/2023/TnUAD
0,00 € Energie2, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 089/2023
089/2023/TnUAD
Doplnená
18 360,00 € Vision Systems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 088/2023
088/2023/TnUAD
Doplnená
28 200,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 05/032023
087/2023/TnUAD
Doplnená
42 948,00 € ant s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne