Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/19/2021
184/2021/TnUAD
209 513,07 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. November 2021
Servisná zmluva č. 183/2021/TnUAD
183/2021/TnUAD
Doplnená
305 382,22 € KVANT spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. November 2021
Darovacia zmluva
182/2021/TnUAD
500,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. November 2021
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
181/2021/TnUAD
Doplnená
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. November 2021
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
180/2021/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mgr. Andrea Záhradníková
2. November 2021
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
179/2021/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mgr. Kristína Nekorancová
2. November 2021
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
178/2021/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mgr. Nikola Mošková
2. November 2021
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
177/2021/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Monika Skokanová
2. November 2021
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
176/2021/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Marcela Dermíšková
29. Október 2021
Zmluva o ubytovaní
175/2021/TnUAD
180,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD.
29. Október 2021
Zmluva o ubytovaní
174/2021/TnUAD
180,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Michal Kuba, PhD.
26. Október 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1 č. zmluvy - 2021-1-SK01-KA131-HED-000003474
173/2021/TnUAD
122 964,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Október 2021
Kúpna zmluva č. 172/2021/TnUAD
172/2021/TnUAD
Doplnená
642 840,00 € KVANT spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Október 2021
Kúpna zmluva č. 171/2021/TnUAD
171/2021/TnUAD
Doplnená
367 018,80 € ECM Systems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Október 2021
Kúpna zmluva č. 170/2021/TnUAD
170/2021/TnUAD
Doplnená
74 280,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Október 2021
Darovacia zmluva
169/2021/TnUAD
9 350,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Ľuboš Marček
21. Október 2021
Zmluva o spolupráci pri pristúpení do systému Transcard
168/2021/TnUAD
0,00 € TransData, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Október 2021
Zmluva o partnerstve
167/2021/TnUAD
0,00 € Vysoká škola DTI, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Október 2021
Zmluva o dielo
166/2021/TnUAD
65 880,00 € De Bondt, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Október 2021
Darovacia zmluva
165/2021/TnUAD
4 025,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Simona Brigantová