Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2024
Rámcová zmluva o spolupráci pri výskumnej činnosti
055/2024/TnUAD
0,00 € Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Marec 2024
Zmluva o výpožičke priestorov na zabezpečenie volebných miestností
054/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mesto Trenčín
22. Marec 2024
Zmluva o výpožičke priestorov na zabezpečenie volebných miestností
053/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mesto Trenčín
22. Marec 2024
Zmluva o výpožičke priestorov na zabezpečenie volebných miestností
052/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mesto Trenčín
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí pomoci v rámci projektu mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
051/2024/TnUAD
0,00 € Slovenské centrum digitálnych inovácií - združenie právnických osôb Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Marec 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
050/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Katarína Havierniková, PhD.
19. Marec 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie projektov KA131
049/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.
14. Marec 2024
Agreement - Erasmus+ mobility of individuals - Project code: 2023-1-SK01-KA-171-HED-0000130627
048/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dajana Doci
14. Marec 2024
Agreement - Erasmus+ mobility of individuals - Project code: 2023-1-SK01-KA-171-HED-0000130627
047/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Marjeta Frrokaj
14. Marec 2024
Agreement - Erasmus+ mobility of individuals - Project code: 2023-1-SK01-KA-171-HED-0000130627
046/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Etleva Shehu
14. Marec 2024
Agreement - Erasmus+ mobility of individuals - Project code: 2023-1-SK01-KA-171-HED-0000130627
045/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Enes Abazi
14. Marec 2024
Agreement - Erasmus+ mobility of individuals - Project code: 2023-1-SK01-KA-171-HED-0000130627
044/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Leart Shima
14. Marec 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
043/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. PaedDr. Tetiana Dereka, PhD.
13. Marec 2024
Zmluva o dielo
042/2024/TnUAD
Doplnená
39 480,00 € Ing. arch. Peter Dunajovec Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Marec 2024
Declaration of commitment
041/2024/TnUAD
0,00 € Euraxess Slovakia National Coordinator Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Marec 2024
Marketing services contract
040/2024/TnUAD
0,00 € Integral Educational Programs LTD Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
039/2024/TnUAD
Doplnená
20,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 037/2024
037/2024/TnUAD
107 321,20 € KILLEC Stavby, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Marec 2024
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
038/2024/TnUAD
151 836,00 € Urbárske spoločenstvo a Lesné spoločenstvo, pozem. spol. Trenčín - Záblatie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-PL-23-0065
036/2024/TnUAD
4 800,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne