Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Júl 2022
Servisná zmluva - rohože
091/2022/TnUAD
0,00 € Elis Textile Care SK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Júl 2022
Servisná zmluva - rohože
090/2022/TnUAD
0,00 € Elis Textile Care SK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Júl 2022
Poistná zmluva č. 8004021170
089/2022/TnUAD
2 041,24 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Jún 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu
088/2022/TnUAD
0,00 € MAGNA ENERGIA, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Jún 2022
Kúpna zmluva DNS č. 21
087/2022/TnUAD
19 680,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Jún 2022
Zamestnávateľská zmluva
086/2022/TnUAD
0,00 € Stabilita, d.d.s., a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Jún 2022
Zamestnávateľská zmluva
085/2022/TnUAD
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Jún 2022
Zmluva o účasti na výstave
084/2022/TnUAD
0,00 € MP-Soft, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
083/2022/TnUAD
715,96 € Advokátska kancelária JUDr. Martin Bartko - JUDr. Silvia Bartková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Jún 2022
Sponsorship Agreement
082/2022/TnUAD
840,00 € GRIFOLS INERTNATIONAL. S.A., Representationf office for Slovakia Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Jún 2022
Zmluva č. 081/2022/TnUAD
081/2022/TnUAD
50 448,00 € Aupen akadémia, s.r.o,. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Jún 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
080/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Jana Escherová
10. Jún 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
079/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Juraj Majerský
10. Jún 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
078/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Majerík, PhD.
10. Jún 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
077/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.
8. Jún 2022
Zmluva č. 076/2022/TnUAD na zabezpečenie a podporu udržateľnej mobility pre napĺňanie iniciatívy Race to Zero na Trenčianskej univerzite
076/2022/TnUAD
248 694,00 € ANTIK Telecom, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Jún 2022
Zmluva o spolupráci
075/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mesto Trenčín a Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovenská č. 2 Trenčín
1. Jún 2022
Rámcová zmluva
074/2022/TnUAD
17 325,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Máj 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
073/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.
26. Máj 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
072/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.