Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. August 2023
Zmluva o dielo č. 642 - 2023
189/2023/TnUAD
37 294,80 € PROGEO TRENČÍN, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. August 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. SMS/ALICANTE/2023/2024
188/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Pavlo Subachus
9. August 2023
Mandatary contract
187/2023/TnUAD
160,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bikramjit Basu prof.
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0062
186/2023/TnUAD
200 978,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0070
185/2023/TnUAD
245 779,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. August 2023
Zmluva o nefinančnej podpore
184/2023/TnUAD
920,00 € FRYSLA Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. August 2023
Zmluva o nefinančnej podpore
182/2023/TnUAD
920,00 € Branislav Konečný - FOTOATELIÉR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. August 2023
Zmluva o nefinančnej podpore
179/2023/TnUAD
920,00 € Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0036
178/2023/TnUAD
136 421,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Júl 2023
Príkazná zmluva
177/2023/TnUAD
0,00 € Ján Ilavský, PhD. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Júl 2023
Dohoda o grante pre program Erasmus+1 Projekt č. 2023-1-SK01-KA171-HED-000130627
176/2023/TnUAD
65 210,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávania a odbornú prípravu; č. VVS/1-900/90-5826-4 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Júl 2023
Kúpna zmluva DNS č. 28
175/2023/TnUAD
17 992,80 € Henrich Sonnenschein - ITSK Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. Júl 2023
Zmluva o ubytovaní
174/2023/TnUAD
158,40 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. PhDr. Viera Hulková, PhD., MPH
20. Júl 2023
Zmluva o príspevku na prevádzku súkromného mobilného telefónu
173/2023/TnUAD
20,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Martina Pružinská, Ing.
18. Júl 2023
Smlouva o poskytování služby
172/2023/TnUAD
4 685,78 € Grada Publishing, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Júl 2023
Zmluva o príspevku na prevádzku súkromného mobilného telefónu
171/2023/TnUAD
30,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Martin Šrámka, PhD.
17. Júl 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny, distribúcii elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchýlku
170/2023/TnUAD
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 169/2023
169/2023/TnUAD
90 039,07 € MRK CONTRACT k.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 168/2023
168/2023/TnUAD
Doplnená
77 234,32 € FLEXIMONT SK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Júl 2023
Darovacia zmluva
167/2023/TnUAD
1 000,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne