Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Február
2022
Poistná zmluva č. 9107053209
021/2022/TnUAD
Doplnená
1 690,80 € UNIQUA pojišťovna, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25.
Február
2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
020/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Mária Kubasáková
21.
Február
2022
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumn.-vzdel. pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"č. 02/STT/22
019/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fulden Dogrul
21.
Február
2022
Zmluva o spolupráci
018/2022/TnUAD
0,00 € Slovenská lekárnická komora Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14.
Február
2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
017/2022/TnUAD
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11.
Február
2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
016/2022/TnUAD
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10.
Február
2022
Mandatary contract
015/2022/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dr. Manoj K. Choudhary
8.
Február
2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
014/2022/TnUAD
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8.
Február
2022
Grant agreemet model for Erasmus+ study and/or trainership mobility
013/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Maryam Vakhshouri
7.
Február
2022
Zmluva o poskytnutí poradenských služieb pri verejnom obstarávaní
012/2022/TnUAD
0,00 € Tatra Tender, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7.
Február
2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov č. 01/STT/2022
011/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Susanta Sengupta
31.
Január
2022
Zmluva o spolupráci
010/2022/TnUAD
0,00 € Krajské centrum voľného času v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28.
Január
2022
Zmluva o dielo
009/2022/TnUAD
20 265,48 € BYTAS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27.
Január
2022
Zmluva o príspevku na prevádzku súkromného mobilného telefónu
005/2022/TnUAD
30,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Miriam Krištofová
24.
Január
2022
Zmluva o zabezpečení ubytovania študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
008/2022/TnUAD
0,00 € MKstil, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21.
Január
2022
Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky č. zmluvy: 1650/2021
007/2022/TnUAD
6 471,60 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21.
Január
2022
Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky č. zmluvy: 1649/2021
006/2022/TnUAD
11 990,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20.
Január
2022
Kúpna zmluva na dodávku laboratórneho nábytku
004/2022/TnUAD
Doplnená
44 395,50 € Konimpex, spoločnosť s ručením obmedzeným Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17.
Január
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
003/2022/TnUAD
0,00 € Štátna pokĺadnica Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11.
Január
2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
002/2022/TnUAD
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne