Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. September 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
125/2014/TnUAD
20,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Farkaš Ladislav
18. November 2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s dlhodobým výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 „FunGlass“
220/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fatih Kurtuldu
3. Október 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
137/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Filip Hlavanda
6. Február 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
015/2015/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Filip Lakota
16. Október 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
139/2018/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Filip Rechtorík
6. September 2012
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
113/2012/TnUAD
340,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne František Mišejka
9. December 2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s dlhodobým výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 „FunGlass“
234/2019/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fulden Dogrul
21. Február 2022
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumn.-vzdel. pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"č. 02/STT/22
019/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fulden Dogrul
20. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"
069/2022/TnUAD
6 100,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fulden Dogrul
23. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí služieb č. 081/2015
085/2015/TnUAD
105 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
28. Máj 2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov
030/2020/TnUAD
Doplnená
18 600,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Gastroplus s.r.o.
8. December 2016
Zmluva o poskytnutí propagačných služieb
135/2016/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GlaxoSmith Slovakia, s.r.o.
28. Máj 2020
Zmluva o poskytnutí propagačných služieb
028/2020/TnUAD
1 400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.,
5. Jún 2017
Zmluva o poskytnutí propagačných služieb
057/2017/TnUAD
1 400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.
27. Marec 2014
Zmluva o dielo
039/2014/TnUAD
600,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Gleistein Slovakia, s.r.o.
8. Október 2013
Zmluva o nájme nebytovým priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
144/2013/TnUAD
20,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Harbor, s.r.o.
29. September 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
075/2016/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Harbor, s.r.o.
9. September 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
106/2015/TnUAD
20,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Harbor,s.r.o.
29. September 2021
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumn.-vzdel. pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"č.5/LTT/2021
157/2021/TnUAD
3 714,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Haritha Ajitha Haridasan
15. Jún 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
043/2016/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s.