Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
136/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Martin Valentovič
14. Október 2014
Dohoda o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
142/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Matej Vengrín
16. Október 2015
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
136/2015/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Miriam Slezáčková
21. August 2013
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurg pre zdravotnícke povolanie sestra
112/2013/TnUAD
340,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Miroslava Hejdišová
16. Október 2015
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
131/2015/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Miroslava Pleváková
2. November 2021
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
177/2021/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Monika Skokanová
14. November 2016
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
106/2016/TnUAD
350,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Regina Hudecová
21. Február 2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. 59965-MOB-00049/SMS/PRAHA/2019/2020
014/2020/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Roman Smirnov
21. August 2013
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurg pre zdravotnícke povolanie sestra
113/2013/TnUAD
340,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Rozália Boltvan
26. November 2020
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
104/2020/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Simona Balážová
11. Október 2019
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
197/2019/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Veronika Stračiaková
15. Október 2014
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
152/2014/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Zuzana Bogárová
15. November 2016
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
110/2016/TnUAD
350,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Zuzana Košútová
7. September 2012
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
121/2012/TnUAD
340,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Zuzana Mesárošová
7. September 2012
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
119/2012/TnUAD
340,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Zuzana Vrbovská
15. Február 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
011/2016/TnUAD
20,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne BETONIC, s r.o.
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. 003474-MOB-300725/SMS/JOENSUU/2022/2023
006/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bibiána Belisová
20. Január 2021
Mandatary contract
002/2021/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bikramjit Basu prof.
9. August 2023
Mandatary contract
187/2023/TnUAD
160,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bikramjit Basu prof.
3. Január 2019
Zmluva o poskytovaní odborných služieb
002/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne BIODGUR, s.r.o.