Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. August 2013
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurg pre zdravotnícke povolanie sestra
113/2013/TnUAD
340,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Rozália Boltvan
26. November 2020
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
104/2020/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Simona Balážová
11. Október 2019
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
197/2019/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Veronika Stračiaková
15. Október 2014
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
152/2014/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Zuzana Bogárová
15. November 2016
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
110/2016/TnUAD
350,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Zuzana Košútová
7. September 2012
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
121/2012/TnUAD
340,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Zuzana Mesárošová
7. September 2012
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
119/2012/TnUAD
340,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Zuzana Vrbovská
15. Február 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
011/2016/TnUAD
20,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne BETONIC, s r.o.
20. Január 2021
Mandatary contract
002/2021/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bikramjit Basu prof.
3. Január 2019
Zmluva o poskytovaní odborných služieb
002/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne BIODGUR, s.r.o.
25. Apríl 2014
Smlouva o dílo
056/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne BOHEMIE a.s.
27. Júl 2012
Zmluva o dielo
100/2012/TnUAD
2 500,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne BOCHEMIE a.s.
26. September 2013
Smlouva o dílo, č. 109/13/8220
129/2013/TnUAD
500,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne BOCHEMIE a.s.
30. December 2015
Smlouva o dílo
164/2015/TnUAD
600,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne BOCHEMIE a.s.
3. Jún 2015
Zmluva o dielo
064/2015/TnUAD
2 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne BOST SK, a.s.
8. September 2015
Zmluva o dielo
101/2015/TnUAD
1 500,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne BOST SK, a.s.
8. September 2015
Zmluva o dielo
102/2015/TnUAD
1 500,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne BOST SK, a.s.
8. September 2015
Zmluva o dielo
103/2015/TnUAD
1 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne BOST SK, a.s.
30. September 2021
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumn.-vzdel. pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"č.3/LTT/2021
160/2021/TnUAD
10 104,72 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bruno André Wolfrum
30. Október 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
141/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne BSC LINE s.r.o.