Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
1.
Apríl
2011
Príkazná zmluva
15/2011/TnUAD
1 000,00 € Mgr. Zuzana Slezáková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28.
Jún
2012
Dohoda o vedeckej, odbornej a pedagogickej spolupráci
089/2012/TnUAD
0,00 € Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26.
September
2014
Dodatok č. 4 k Zmluve o partnerstve/ 056/2010/2.1/OPVaV/D04
056/2010/TnUAD
0,00 € Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12.
Apríl
2016
Contract 201598
023/2016/TnUAD
7 750,00 € JECS Trust Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29.
November
2016
Názov zmluvy Poistná zmluva č. 6527793569 - zrušenie
126/2016/TnUAD
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6.
December
2016
Zmluva o dielo
131/2016/TnUAD
400,00 € Mgr. Marián Bušša Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6.
December
2016
Zmluva o dielo
132/2016/TnUAD
400,00 € PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6.
December
2016
Zmluva o dielo
133/2016/TnUAD
400,00 € Doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6.
December
2016
Zmluva o dielo
134/2016/TnUAD
400,00 € Mgr. Pavol Struhár, PhD. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3.
Február
2017
Kolektívna zmluva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na rok 2017
005/2017/TnUAD
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23.
Marec
2017
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
019/2017/TnUAD
14,00 € Ing. Jana Masárová, PhD. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23.
Marec
2017
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
020/2017/TnUAD
6,00 € Marta Drnáková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23.
Marec
2017
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
021/2017/TnUAD
20,00 € Ing. Alena Chudá Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23.
Marec
2017
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
022/2017/TnUAD
10,00 € JUDr. Ľubica Fialová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23.
Marec
2017
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
023/2017/TnUAD
4,00 € Petra Haneková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23.
Marec
2017
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
024/2017/TnUAD
8,00 € Viliam Adamec Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23.
Marec
2017
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
025/2017/TnUAD
4,00 € Beáta Balážová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23.
Marec
2017
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
026/2017/TnUAD
4,00 € Ing. Anna Dvoráková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23.
Marec
2017
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
027/2017/TnUAD
31,00 € Ľubica Peťovská Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23.
Marec
2017
Špecifická zmluva č. 739566 - FunGlass
030/2017/TnUAD
15 000 000,00 € European Commission Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne