Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2015
Darovacia zmluva
039/2015/TnUAD
100,00 € Enics Slovakia s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Jún 2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2017
064/2017/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Máj 2016
Zmluva o spolupráci
034/2016/TnUAD
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. September 2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci
094/2017/TnUAD
0,00 € EUROSAD s.r.o., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. September 2019
Zmluva o vzájomnej spolupráci
178/2019/TnUAD
0,00 € EUROSAD, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Február 2014
Zmluva o praktickej výučbe
019/2014/TnUAD
0,00 € Léčebné lázne Luhačovice-Sanatorium MIRAMARE,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. August 2015
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti vzdelávania
087/2015/TnUAD
17 760,00 € MSC.Software s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Jún 2015
Kúpna zmluva
067/2015/TnUAD
47 982,00 € Waters Gesellschaft m.b.H. organizační složka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. August 2023
Zmluva o nefinančnej podpore
194/2023/TnUAD
0,00 € U S-profi s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 093/2023
093/2023/TnUAD
17 500,00 € Bc. Patrícia Lapošová - J.A.P. ateliér Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb kontroly a čistenia komínov
055/2022/TnUAD
2 316,00 € VSMAR, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Január 2022
Zmluva o zabezpečení ubytovania študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
008/2022/TnUAD
0,00 € MKstil, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Júl 2022
Poistná zmluva
9107053235
179,07 € UNIQA pojisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Január 2023
Rámcová dohoda pre poistenie majetku - 2. etapa
026/2023/TnUAD
6 414,51 € UNIQA pojišťovna, s.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Júl 2023
Rámcová dohoda pre poistenie majetku "projekt CEGLASS"
164/2023/TnUAD
24 895,08 € UNIQA pojišťovna, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
069/2015/TnUAD
0,00 € JUDr. Ján Havlát, advokát Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Máj 2022
Zmluva o dielo
066/2022/TnUAD
18 600,00 € Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
161/2023/TnUAD
0,00 € Advokátska kancelára, JUDr. Marek Doktor, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. September 2019
Zmluva o podieľaní sa na nákladoch pri výrobe tepla pre vlastnú spotrebu oboch zmluvných strán
171/2019/TnUAD
0,00 € Spojená škola I. Krasku, Púchov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. September 2019
Zmluva o výpožičke
173/2019/TnUAD
Doplnená
0,00 € Spojená škola I. Krasku, Púchov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne