Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Marec
2017
Špecifická zmluva č. 739566 - FunGlass
030/2017/TnUAD
15 000 000,00 € European Commission Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30.
Marec
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022
044/2022/TnUAD
Doplnená
10 511 650,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
080/2019/TnUAD
9 999 561,08 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8.
December
2020
Zmluva o dodaní špeciálneho laboratórneho zariadenia vrátane nevyhnutných stavebných úprav spojených s jeho umiestnením č. 121/2020/TnUAD
121/2020/TnUAD
Doplnená
8 644 126,80 € ProScience Tech, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23.
Január
2012
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
010/2012/TnUAD
Doplnená
8 034 172,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6.
Apríl
2011
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
18/2011/TnUAD
7 677 563,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
9.
November
2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: č. z. 041/2015/1.1/OPVaV
144/2015/TnUAD
Doplnená
7 434 767,95 € Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR Výskumná agentúra Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22.
Január
2013
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
001/2013/TnUAD
Doplnená
7 249 625,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28.
Apríl
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. z. 051/2020/OPII/V A
022/2020/TnUAD
Doplnená
6 318 125,48 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, Výskumná agentúra Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24.
Október
2011
Rámcová zmluva č. RZ_2011_5TnUAD
85/2011/TnUAD
Doplnená
5 712 658,32 € tnTEL s.r.o Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č.z. MK-003/2021/SOIROPPO3-302031AFF2
135/2021/TnUAD
Doplnená
4 280 420,11 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10.
Máj
2012
Rámcová dohoda o dodávke softvérových licencií a poskytovaní služieb
070/2012/TnUAD
3 566 490,90 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16.
Máj
2013
Kúpna zmluva č. 13-05-002
070/2013/TnUAD
2 990 390,40 € TRANSKONTAKT spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19.
Október
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo: 017/2012/1.1/OPVaV
137/2012/TnUAD
Doplnená
2 900 891,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
14.
Január
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy 006/2013/1.2/OPV
005/2014/TnUAD
Doplnená
1 615 134,91 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19.
December
2011
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
96/2011/TnUAD
1 049 622,19 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Agentúra MŠ VVaŠ SR pre štrukturálne fondy EU Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1.
August
2011
DODATOK Č.1/ DZ 224104200080102 K ZMlUVE O POSKYTNUTí FINANČNÉHO PRíSPEVKU
59/2011/TnUAD
716 458,00 € Ministerstvo pódohospodárstva a rozvoja vidieka SR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22.
November
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: 009/2012/1.2./OPV
165/2012/TnUAD
Doplnená
687 740,40 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24.
Apríl
2019
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
087/2019/TnUAD
675 809,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčiansky samosprávny kraj
22.
Október
2021
Kúpna zmluva č. 172/2021/TnUAD
172/2021/TnUAD
Doplnená
642 840,00 € KVANT spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne