Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Marec 2023
Poistná zmluva č. 2408918088
0202/0014/23
714,11 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Apríl 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67892-2
94,50 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Mariangela Barraco
1. Apríl 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67921-2
94,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Matúš Drahovský
16. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0016/23
9710/0016/23
129,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Július Čaja
16. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0015/23
9710/0015/23
129,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Antónia Laščeková
16. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0017/23
9710/0017/23
129,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Tomáš Molnár, PhD.
22. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0014/23
9710/0014/23
129,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave JUDr. Marcel Michalička
23. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0018/23
9710/0018/23
129,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Dominik Rajninec
23. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0023/23
9710/0023/23
139,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Mgr. Milan Jurči, PhD.
27. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0021/23
9710/0021/23
139,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Arpád Abrahám
27. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0022/23
9710/0022/23
139,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Peter Kubinec, PhD.
28. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0020/23
9710/0020/23
139,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Štefan Krištofík, PhD.
28. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0019/23
9710/0019/23
139,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Dominik Gozora
29. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0024/23
9710/0024/23
129,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Emília Sochová
31. Marec 2023
Dohoda o používaní vozidla č. 9012/0004/23
9012/0004/23
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave STUBA Green Team
31. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 0301/0041/23
0301/0041/23
167 874,01 € Thermklima s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
31. Marec 2023
Kolektívna zmluva STU v Bratislave na rok 2023
KZ/2023/STU
0,00 € Univerzitná odborová organizácia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave
31. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
68013-1
172,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Daria Bezverkhnia
31. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
68015-1
235,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Illia Perov
31. Marec 2023
Nájomná zmluva ÚZ ŠDaJ STU č.9704/0001/23
9704/0001/23
500,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave KMVK s.r.o.