Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemku č. 14/2024 R-STU
9003/0001/24
78 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Pensky s.r.o.
14. Máj 2024
Poistná zmluva č.9701/0013/24 (9661001056)
9701/0013/24
6 916,21 € UNIQA pojišťovna, a.s.., pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. Máj 2024
Poistná zmluva č.9701/0012/24 (9661001055) RZ č. 1988/2024
9701/0012/24
4 146,34 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0029/24
9710/0029/24
450,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Mgr. Eliška Džuganová
24. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0030/24
9710/0030/24
165,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ivan Dukai
27. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0032/24
9710/0032/24
134,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Pavol Fedorčák
27. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0031/24
9710/0031/24
165,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Natália Lapko
28. Máj 2024
Licenčná zmluva 06/2024 na vydanie diela, č. 0401/0039/24
0401/0039/24
0,00 € prof. Ing. Peter Segľa, DrSc.; doc. Ing. Ján Pavlik, PhD.; doc. Ing. Jozef Švorec, PhD.; Ing. Flóra Jozefíková, PhD.; Ing. Rudolf Varga Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 0301/0057/24
0301/0057/24
55 212,00 € eneli s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78668-4
112,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Richard Pristáč
25. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78640-1
254,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Karolína Kovárová
24. Máj 2024
Zmluva o dielo č. 0301/0056/24
0301/0056/24
18 812,36 € Štefan Molnár Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Máj 2024
Licenčná zmluva 6/2024 na vydanie diela
9009/0017/24
0,00 € Mgr. Michal Zákopčan, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Máj 2024
Licenčná zmluva 7/2024 na vydanie diela
9009/0018/24
0,00 € prof. Ing. František Duchoň, PhD.; Ing. Martin Dekan, PhD.; Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.; doc. Ing. Martin Rakús, PhD.; Ing. Tomáš Páleník, PhD.; prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.; prof. Ing. Alena Kozáková, PhD.; Ing. Adam Hudec; Ing. Lukáš Nagy, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Máj 2024
Licenčná zmluva 8/2024 na vydanie diela
9009/0019/24
0,00 € doc. Ing. Erik Kučera, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Máj 2024
Zmluva o dielo, MTF STU č. 44/2024
0600/0037/24
900,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Centrum pre vedu a výskum, s.r.o.
24. Máj 2024
Darovacia zmluva č. 0701/0019/24
0701/0019/24
0,00 € AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78636-2
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Marian Khula
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci Erasmus+ mobility medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 13/2022
9013/0243/24
3 220,00 € Merolyne Natuhwera Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 23/2324
9013/0283/24
1 115,00 € Ing. arch. Michal Bogár, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave