Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam č. 9012/0004/22
9012/0004/22
3 589 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave B.D.B. GROUP, s.r.o.
17. December 2018
Zmluva o dielo č. 9701/0060/2018
9701/0060/2018
Doplnená
4 032 629,98 € AVA-stav, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Október 2022
Zmluva o dielo č. 9001/0074/22
9001/0074/22_ACCORD
3 391 255,03 € Metrostav Slovakia a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, MTF STU č. 53/2021
0600/0044/21
Doplnená
3 301 882,12 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Apríl 2015
Kúpna zmluva č. MTF 68/2015 - "Dodávka a inštalácia komplexných pracovísk zvárania ...".
0601/0011/15
Doplnená
3 109 200,00 € PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. November 2015
Kúpna zmluva č. 9001/0100/15
9001/0100/15
3 036 759,77 € ProScience Tech s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
11. Marec 2014
Zmluva o dielo č. 10/26240220084/2014 - " Cloud computing riešenie pre Regionálne centrum a SMART UVP STU - Mlynská dolina ".
9001/0017/14
2 986 500,00 € DATALAN, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Júl 2011
Kúpna zmluva č.38/26250120045/2011-II.etapa komplexnej modernizácie vzdelávacej hmotnej a informačno-komunikačnej infraštruktúry pracovísk STU
Kúpna zmluva č.38
Doplnená
2 962 426,76 € TEMPEST a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Jún 2017
Zmluva o dielo č. 9701/0011/2017
9701/0011/17
Doplnená
2 879 560,19 € HESTON s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU)
13. Jún 2014
Zmluva o dielo č. 9701/0009/14 - "Komplexná oprava izieb a sociálnych zariadení časti A ŠD Mladosť, Bratislava".
9701/0009/14
Doplnená
2 716 624,33 € DÚHA, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Marec 2023
Rámcová dohoda č. 0301/0026/23
0301/0026/23
2 697 360,00 € Top Soft BSB s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Júl 2022
Zmluva o dielo, MTF STU č. 105/2022
0600/0079/22
Doplnená
2 588 474,39 € HBH a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Október 2022
Rámcová zmluva o dielo č. 0301/0192/22
0301/0192/22
Doplnená
2 511 404,40 € NTT Slovakia s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. Január 2015
Kúpna zmluva č. MTF 4/2015 - "Dodávka a inštalácia technologických zariadení - tretia, štvrtá a piata časť dodávky".
0601/0004/15
2 501 160,00 € Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. August 2011
Rámcová dohoda č. VS 05/2011/C1-počítačové zostavy časť 1
č.05/2011/C1
2 400 000,00 € Tecton, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Február 2014
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.SC2014/0005/STU; č. odberateľa:9099/0001/14
9099/0001/14
Doplnená
2 400 000,00 € MET Slovakia, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Marec 2015
Zmluva o dielo č. MTF 79/2015 - "Komplexná modernizácia - CAMPUS Bottova ulica - MTF STU v Trnave".
0601/0009/15
2 378 125,00 € IN VEST, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Február 2023
Rámcová dohoda č. 0301/0020/23
0301/0020/23
2 309 250,00 € KVANT spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. December 2019
Rámcová dohoda o zabezpečení stravovania zamestnancov formou stravných poukážok č. 9099/0007/19
9099/0007/19
2 290 123,20 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. September 2013
Zmluva o dielo
9701/0006/13
Doplnená
2 263 857,37 € DÚHA, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave