Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Január 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy 012/2019/1.1.3/OPVaI/DP
0600/0184/19
408 496,20 € Výskumná agentúra Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Apríl 2023
Zmluva o Dielo č. 9701/0012/2023
9701/0012/23
Doplnená
446 471,98 € R+S Service, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Júl 2013
Kúpna zmluva č. 0101/0032/13/26220220108/2013
0101/0032/13
405 996,00 € GEOTECH Bratislava, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
28. Jún 2011
Zmluva o dielo č.35/26250120045/2011-II.etapa rekonštrukcie a modernizácie stavebných objektov na MTF STU
č.35/26250120045/2011
Doplnená
400 799,83 € Keraming, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. September 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti, MTF STU č. 140/2022
0600/0102/22
400 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Trnavský samosprávny kraj
29. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov, MTF STU č. 151/2022
0600/0112/22
400 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Mesto Trnava
30. Október 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. PP-COVID-20-0101
0301/0147/20
399 932,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. Február 2015
Rámcová dohoda č. RD 2/2015 - "Dodávka tonerov pre (UP, fakulty, ÚZ, CAŠ a ÚZ ŠD a J) STU v Bratislave".
9099/0002/15
394 999,00 € Lamitec, spol. s r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. December 2018
Zmluva o poskytnutí grantu 2018 - 3 - 02/8
0301/0089/18
392 000,00 € Nadácia VÚB Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. September 2011
Rámcová dohoda č. VS 05/2011/C9-Aktívne sieťové prvky Časť 9
č.05/2011/C9
384 000,00 € WINCOR NIXDORF s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Marec 2011
Zmluva o dielo č.117/2010
Zmluva o dielo č.117/2010
Doplnená
382 127,20 € PETRA+, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Jún 2021
Zmluva o Dielo č. 9701/0005/2021
9701/0005/2021
Doplnená
390 289,42 € STAFIN PLUS, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. September 2014
Zmluva o dielo - " Obnova 6.NP po požiari FCHPT" STU v Bratislave.
0401/0035/14
373 474,47 € EURO-BUILDING, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. Október 2015
Kúpna zmluva č. 68/26240220084/2015
9001/0079/15
361 949,20 € JEOL (EUROPE) SAS Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Máj 2011
Rámcová zmluva č.9703/0006/11-stavebné práce spojené s maliar.a natier.prácami.
9703/0006/11
Doplnená
359 900,00 € JS STYLE PLAST, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. November 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov PP-COVID-20-0020
0600/0114/20
352 223,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Júl 2020
Zmluva o Dielo č. 9701/0008/2020
9701/0008/2020
Doplnená
401 867,93 € STAFIN PLUS, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Apríl 2014
Kúpna zmluva č. 9010/0007/14/26210120008/2014 - "Kapilárny reometer a zariadenie na meranie ITT".
9010/0007/14
348 720,00 € JD Dvořák, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Marec 2019
Zmluva o partnerstve č. 0201/0068/18
0201/0068/18
Doplnená
348 632,48 € KLARTEC, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. Február 2015
Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 9099/0001/15 - "Čistiace potreby".
9099/0001/15
348 000,00 € Trend Hygiena, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave