Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Október 2017
Zmluva o partnerstve číslo zmluvy: 038/2017/1.2.1/OPVaI/DP/PZ
0701/0037/17
319 371,00 € SWAN KE, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Október 2013
Zmluva o dielo č. PL : 7 - "Modelový výskum vodného diela Kolárovo na Váhu"
0102/0034/13
319 200,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo dopravy, výstavby a regioinálneho rozvoja Slovenskej republiky
23. September 2022
Kúpna zmluva č. 9001/0065/22
9001/0065/22
Doplnená
316 800,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Február 2011
dodatok ku kúpnej zmluve
Dodatok č.2 k KZ 79/26240220016/2010
318 000,00 € BIOSPOL GROUP, a.s., Kukučínova 22, 831 03 Bratislava Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. August 2021
Kúpna zmluva č. 9001/0036/21
9001/0036/21_ACCORD
317 160,00 € TESTOVACÍ TECHNIKA s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Jún 2013
Zmluva o Dielo - rekonštrukcia chodieb a učební v budove SjF STU v Bratislave
0201/0028/13
314 015,00 € Pavol Halka - MARPOL Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Október 2012
Kúpna zmluva č.25/26220120045/2012-kúpa obrábacích strojov a robotov
9001/0049/12
313 920,00 € PGS Automation, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. December 2021
Kúpna zmluva č. 9001/0054/21
9001/0054/21_ACCORD
Doplnená
312 290,76 € AUTOCONT s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. Marec 2012
Kúpna zmluva č.7/26240120028/2012-Analyzátor termoreakčných produktov rozkladu biomasy
7/26240120028/2012
Doplnená
309 840,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Január 2023
Kúpna zmluva č. 9001/0002/23
9001/0002/23
Doplnená
305 160,00 € Life M SK s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. August 2011
Rámcová dohoda č. VS 05/2011/C4-tlačiarne časť 4
č.05/2011/C4
300 000,00 € Tecton, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. August 2011
Rámcová dohoda č. VS 05/2011/C5-dataprojektory časť 5
č.05/2011/C5
300 000,00 € Tecton, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. September 2020
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 9801/0007/20
9801/0007/20
300 000,00 € Komplexná centrálna záchranná služba Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. September 2020
Darovacia zmluva č. 0301/0095/20
0301/0095/20
300 000,00 € Národná banka Slovenska Slovenská technická univerzita v Bratislave
11. November 2013
Kúpna zmluva - č. kupujúceho 69/26240120018/2013; č. predávajúceho SQ3_28211-2- SPECTROS ..... .
9001/0086/13
299 865,60 € KURT J. LESKER COMPANY LIMITED Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. November 2011
Rámcová Dohoda na dodanie tovaru predmetu zákazky "CHEMIKÁLIE" pre projekty.
č.9001/0052/11
Doplnená
296 140,00 € Lambda Life a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
28. Apríl 2011
Zmluva o dielo č.9701/0007/11-stavebné práce spojené s opravou strechy a fasády
Zmluva o dielo č.9701/0007/11
Doplnená
352 048,94 € STAFIN PLUS, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Február 2014
7. Rámcový program EU
0102/0009/14
290 120,20 € WAGENINGEN UNIVERSITY Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. September 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov príjemcom spoluriešiteľovi na riešenie projektu APVV-14-0393
0401/0020/15
Doplnená
23 100,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. September 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov príjemcom spoluriešiteľovi na riešenie projektu APVV-14-0393
0401/0021/15
Doplnená
29 258,00 € ICARST, n.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave