Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2020
Zmluva o Dielo č. 9701/0008/2020
9701/0008/2020
Doplnená
401 867,93 € STAFIN PLUS, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Apríl 2014
Kúpna zmluva č. 9010/0007/14/26210120008/2014 - "Kapilárny reometer a zariadenie na meranie ITT".
9010/0007/14
348 720,00 € JD Dvořák, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Marec 2019
Zmluva o partnerstve č. 0201/0068/18
0201/0068/18
Doplnená
348 632,48 € KLARTEC, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. Február 2015
Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 9099/0001/15 - "Čistiace potreby".
9099/0001/15
348 000,00 € Trend Hygiena, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
31. Január 2012
Zmluva o dielo č.1/26240220073/2012, 9001/0002/2012-dielo-Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku.
9001/0002/2012
347 640,00 € Technex-M spol.s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
11. Júl 2016
Zmluva o dielo č. 02/2016/IÚ - stavebné práce na transformátorovej stanici TS 935 v areáli FEI STU na Ilkovičovej ul. 3 v Bratislave
9010/0010/16
Doplnená
346 317,07 € DevelopNet, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Október 2014
Kúpna zmluva č. 33/26240220084/2014 - "Zariadenia určené pre fermentačné laboratóriá".
9001/0066/14
343 784,40 € Eppendorf Czech & Slovakia, s. r. o. - organizačná zložka Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. September 2022
Kúpna zmluva č. 9001/0062/22
9001/0062/22
Doplnená
339 000,00 € Samuelson s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. December 2018
Zmluva o Dielo č. 9701/0064/2018
9701/0064/2018
Doplnená
377 093,12 € STAFIN PLUS, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. Jún 2011
Zmluva o dielo č.9701/0011/11-Rekonštrukcia priestorov výdajne stravy v objekte stavebnej fakulty STU na Radlinského ulici
č.9701/0011/11
Doplnená
556 226,82 € Swietelsky-Slovakia spol.s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Január 2019
Zmluva o spolupráci č. 0201/0065/18
0201/0065/18
334 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave WINDOW GLASS, s.r.o.
3. December 2012
Kúpna zmluva č.30/26240120028/2012-nákup peletovacej a briketovacej linky
30/26240120028/2012
329 760,00 € VEKAMAF, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. Apríl 2011
Zmluva o dielo č.9701/0006/11
Zmluva o dielo č.9701/0006/11
Doplnená
405 023,42 € TRIO TEAM, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Október 2017
Zmluva o partnerstve číslo zmluvy: 038/2017/1.2.1/OPVaI/DP/PZ
0701/0037/17
319 371,00 € SWAN KE, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Október 2013
Zmluva o dielo č. PL : 7 - "Modelový výskum vodného diela Kolárovo na Váhu"
0102/0034/13
319 200,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo dopravy, výstavby a regioinálneho rozvoja Slovenskej republiky
23. September 2022
Kúpna zmluva č. 9001/0065/22
9001/0065/22
Doplnená
316 800,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Február 2011
dodatok ku kúpnej zmluve
Dodatok č.2 k KZ 79/26240220016/2010
318 000,00 € BIOSPOL GROUP, a.s., Kukučínova 22, 831 03 Bratislava Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. August 2021
Kúpna zmluva č. 9001/0036/21
9001/0036/21_ACCORD
317 160,00 € TESTOVACÍ TECHNIKA s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Jún 2013
Zmluva o Dielo - rekonštrukcia chodieb a učební v budove SjF STU v Bratislave
0201/0028/13
314 015,00 € Pavol Halka - MARPOL Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Október 2012
Kúpna zmluva č.25/26220120045/2012-kúpa obrábacích strojov a robotov
9001/0049/12
313 920,00 € PGS Automation, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave