Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Január 2023
Kúpna zmluva č. 9001/0002/23
9001/0002/23
Doplnená
305 160,00 € Life M SK s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. August 2011
Rámcová dohoda č. VS 05/2011/C4-tlačiarne časť 4
č.05/2011/C4
300 000,00 € Tecton, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. August 2011
Rámcová dohoda č. VS 05/2011/C5-dataprojektory časť 5
č.05/2011/C5
300 000,00 € Tecton, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. September 2020
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 9801/0007/20
9801/0007/20
300 000,00 € Komplexná centrálna záchranná služba Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. September 2020
Darovacia zmluva č. 0301/0095/20
0301/0095/20
300 000,00 € Národná banka Slovenska Slovenská technická univerzita v Bratislave
11. November 2013
Kúpna zmluva - č. kupujúceho 69/26240120018/2013; č. predávajúceho SQ3_28211-2- SPECTROS ..... .
9001/0086/13
299 865,60 € KURT J. LESKER COMPANY LIMITED Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. November 2011
Rámcová Dohoda na dodanie tovaru predmetu zákazky "CHEMIKÁLIE" pre projekty.
č.9001/0052/11
Doplnená
296 140,00 € Lambda Life a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
28. Apríl 2011
Zmluva o dielo č.9701/0007/11-stavebné práce spojené s opravou strechy a fasády
Zmluva o dielo č.9701/0007/11
Doplnená
352 048,94 € STAFIN PLUS, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Február 2014
7. Rámcový program EU
0102/0009/14
290 120,20 € WAGENINGEN UNIVERSITY Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. September 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov príjemcom spoluriešiteľovi na riešenie projektu APVV-14-0393
0401/0020/15
Doplnená
23 100,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. September 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov príjemcom spoluriešiteľovi na riešenie projektu APVV-14-0393
0401/0021/15
Doplnená
29 258,00 € ICARST, n.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. September 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov príjemcom spoluriešiteľovi na riešenie projektu APVV-14-0393
0401/0022/15
Doplnená
23 100,00 € Ústav ekológie lesa SAV Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. Október 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: 1050/2021
0600/0130/21
285 472,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Slovenská technická univerzita v Bratislave
31. Október 2023
Zmluva č. 0665/2023 o poskytnutí dotácie na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja Spoločného európskeho technologického podniku KDT č. 101111890 (All2GaN)
0301/0178/23
285 187,50 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
23. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 9001/0035/23
9001/0035/23
Doplnená
284 435,00 € Devmatech sp.j. E.Bojarski Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. Jún 2017
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ číslo zmluvy - 2017-1-SK01-KA107-035039
9013/0082/17
283 630,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Október 2012
Zmluva o dielo č.9009/0005/2012-interiérový nábytok novej budovy FIIT STU v Bratislave
9099/0005/12
283 000,00 € Techo s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Máj 2017
Zmluva o dielo č. 05/2017/IÚ
9010/0005/17
Doplnená
293 945,20 € PRIMA INVEST, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. August 2011
Rámcová dohoda č. VS 05/2011/C3-monitory časť 3
č.05/2011/C3
264 000,00 € Tecton, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Január 2020
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č. 274-300-2019
0102/0002/20
262 800,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenský hydrometeorologický ústav