Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. September 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov príjemcom spoluriešiteľovi na riešenie projektu APVV-14-0393
0401/0022/15
Doplnená
23 100,00 € Ústav ekológie lesa SAV Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. Október 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: 1050/2021
0600/0130/21
285 472,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 9001/0035/23
9001/0035/23
Doplnená
284 435,00 € Devmatech sp.j. E.Bojarski Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. Jún 2017
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ číslo zmluvy - 2017-1-SK01-KA107-035039
9013/0082/17
283 630,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Október 2012
Zmluva o dielo č.9009/0005/2012-interiérový nábytok novej budovy FIIT STU v Bratislave
9099/0005/12
283 000,00 € Techo s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Máj 2017
Zmluva o dielo č. 05/2017/IÚ
9010/0005/17
Doplnená
293 945,20 € PRIMA INVEST, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. August 2011
Rámcová dohoda č. VS 05/2011/C3-monitory časť 3
č.05/2011/C3
264 000,00 € Tecton, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Január 2020
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č. 274-300-2019
0102/0002/20
262 800,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenský hydrometeorologický ústav
22. November 2012
Zmluva o dielo č.9010/0018/12-Oprava havar.stavu transf.stanice
9010/0018/12
Doplnená
275 442,12 € MIVA KOŠICE s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. August 2020
Zmluva o partnerstve číslo zmluvy: 055/2020/OPII/VA/PZ
0600/0080/20
260 480,67 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Vysoká škola Danubius s.r.o.
6. December 2011
Kúpna zmluva č.58/26240120018/2011-Integrovaný UV-VIS-NIR konfokálny Ramanovský mikroskop s He-Cd laserom
58/26240120018/2011
260 280,00 € S&I Spectroscopy & Imaging GmbH Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. Október 2015
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1240/15/30
0201/0036/15
Doplnená
260 000,00 € Recyklačný fond Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Apríl 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - Geodetické meranie mostov v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., č. 0101/0022/23
0101/0022/23
257 028,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25. September 2012
Rámcová Dohoda č.9010/0014/12 na dodanie tovaru predmetu zákazky "TONERY originálne a ekvivalent"
9010/0014/12
256 200,00 € Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. August 2022
Zmluva o poskytnutí služieb č. 0301/0144/22
0301/0144/22
255 600,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave; Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline Slovenská inovačná a energetická agentúra
8. Jún 2018
Zmluva o výskume č. 2018005
0301/0037/18
Doplnená
230 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Centrum pre vedu a výskum, s.r.o.
18. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 0102/0007/22
0102/0007/22
252 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
17. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb SNM-BET-ZOS-2022/3270
0102/0002/23
252 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenské národné múzeum
27. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 0102/0015/22
0102/0015/22
250 560,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. November 2013
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0023-12 - "Výskum nových spájkovacích zliatin pre ..."
0601/0005/13
Doplnená
250 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave