Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2020
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č. 274-300-2019
0102/0002/20
262 800,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenský hydrometeorologický ústav
22. November 2012
Zmluva o dielo č.9010/0018/12-Oprava havar.stavu transf.stanice
9010/0018/12
Doplnená
275 442,12 € MIVA KOŠICE s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. November 2023
Kúpna zmluva č. 9001/0080/23
9001/0080/23_ACCORD
260 820,00 € DATALAN, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. August 2020
Zmluva o partnerstve číslo zmluvy: 055/2020/OPII/VA/PZ
0600/0080/20
260 480,67 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Vysoká škola Danubius s.r.o.
6. December 2011
Kúpna zmluva č.58/26240120018/2011-Integrovaný UV-VIS-NIR konfokálny Ramanovský mikroskop s He-Cd laserom
58/26240120018/2011
260 280,00 € S&I Spectroscopy & Imaging GmbH Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. Október 2015
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1240/15/30
0201/0036/15
Doplnená
260 000,00 € Recyklačný fond Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Apríl 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - Geodetické meranie mostov v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., č. 0101/0022/23
0101/0022/23
257 028,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25. September 2012
Rámcová Dohoda č.9010/0014/12 na dodanie tovaru predmetu zákazky "TONERY originálne a ekvivalent"
9010/0014/12
256 200,00 € Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. August 2022
Zmluva o poskytnutí služieb č. 0301/0144/22
0301/0144/22
255 600,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave; Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline Slovenská inovačná a energetická agentúra
8. Jún 2018
Zmluva o výskume č. 2018005
0301/0037/18
Doplnená
230 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Centrum pre vedu a výskum, s.r.o.
18. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 0102/0007/22
0102/0007/22
252 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
17. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb SNM-BET-ZOS-2022/3270
0102/0002/23
252 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenské národné múzeum
13. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb SNM-BET-ZOS-2023/1812
0102/0021/23
252 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenské národné múzeum
19. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM/2023/0343
0301/0174/23
Doplnená
251 400,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 0102/0015/22
0102/0015/22
Doplnená
250 560,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. November 2013
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0023-12 - "Výskum nových spájkovacích zliatin pre ..."
0601/0005/13
Doplnená
250 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. November 2013
Zmluva o poskytnutí prostriedkov š. APVV-0248-12 - "Výskum vlastností zvarových spojov ..."
0601/0006/13
Doplnená
487 848,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. August 2016
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0337
0600/0096/16
Doplnená
111 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. August 2016
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0319
0600/0097/16
Doplnená
315 603,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. August 2016
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0508
0701/0027/16
Doplnená
91 229,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave