Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0059
0301/0093/17
Doplnená
250 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. November 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0126
0101/0090/17
250 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. September 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0025
0600/0065/18
Doplnená
250 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Október 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0169
0301/0056/18
Doplnená
250 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-18-0116
0600/0055/19
Doplnená
250 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-18-0418
0600/0057/19
250 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
31. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0406
0301/0065/20
250 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0259
0600/0086/21
250 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-21-0054
0600/0085/22
250 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-21-0111
0600/0086/22
250 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. August 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-21-0125
0301/0121/22
250 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. November 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými prijímateľmi v rámci programu ERASMUS+ ČÍSLO ZMLUVY - 2022-1-SK01-KA220-VET-000088988
0201/0030/22
250 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0235
0401/0092/23
250 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0011
0401/0094/23
250 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
5. Október 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0501
0301/0055/18
Doplnená
249 997,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Október 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0190
0301/0054/18
Doplnená
249 970,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. September 2016
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0168; MTF č. 151/2016
0600/0095/16
Doplnená
137 378,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0124
0600/0085/21
249 880,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0437
0301/0081/21
249 854,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-18-0273
0301/0055/19
249 851,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave