Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0266
0301/0095/17
249 800,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. August 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0056
0600/0100/21
249 774,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. August 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-21-0509
0301/0125/22
249 730,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0300
0301/0083/21
249 675,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. Jún 2022
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č. 0301/0105/22
0301/0105/22
Doplnená
249 600,00 € MICROCOMP - Computersystém s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. August 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-21-0365
0301/0124/22
249 590,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0304
0301/0102/23
249 520,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0010
0301/0078/21
249 470,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0393
0600/0053/23
249 305,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0038
0401/0087/23
249 244,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0388
0401/0090/23
249 218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
2. November 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0006
0301/0092/17
249 046,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. November 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0288
0301/0096/17
Doplnená
249 024,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Január 2013
Zmluva o poskytnutí služieb č.34/26220220138/2012
34/26220220138/2012
Doplnená
249 000,00 € VUNAR, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. September 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0267
0701/0028/18
249 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Október 2012
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č.APVV-0076-11-riešenie projektu
0600/0079/12
Doplnená
378 392,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
31. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0220
0301/0064/20
248 964,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. Október 2014
Zmluva o dielo č. 9010/0022/14 - "Oprava havarijného stavu transformátorovej stanice TS 0078 - STU Technická 5, Bratislava".
9010/0022/14
Doplnená
248 743,20 € IMAO electric, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. December 2013
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0656-12 na riešenie projektu : "Odstraňovanie vybraných špecifických syntetických látok z vôd procesmi s využitím ozónu"
0401/0068/13
Doplnená
103 916,00 € Výskumný ústav vodného hospodárstva Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0042
0301/0079/21
248 668,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave