Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-21-0071
0600/0087/22
248 568,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. August 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-21-0278
0301/0122/22
248 480,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Február 2013
Zmluva o poskytnutí služieb -Expertízy potrebné k realizácii projektu"Vývoj metód razenia..."
9001/0009/13
248 280,00 € VUNAR, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Júl 2011
Zmluva o dielo č.9701/0013/11
č.9701/0013/11
Doplnená
308 106,00 € F A F Slovakia s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Október 2015
Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERAZMUS+ č. 2015-1-SK01-KA203-008959
0501/0014/15
245 900,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Slovenská technická univerzita v Bratislave
28. November 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0057
0600/0087/17
Doplnená
245 424,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. December 2019
Rámcová dohoda č.9701/0034/19
9701/0034/19
Doplnená
245 324,40 € NABIMEX, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Apríl 2014
Kúpna zmluva č. 9099/0004/14/26210120008/2014 - "Zvlákňovacia linka".
9099/0004/14
244 560,00 € Výskumný ústav chemických vlákien, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. Apríl 2021
Kúpna zmluva č. 0301/0039/21
0301/0039/21
244 500,00 € S&T Slovakia s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. Marec 2011
Zmluva o dielo č.4/26250120045/2011
Zmluva o dielo č.4/26250120045/2011
Doplnená
242 728,14 € UNICOBAU s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0157
0301/0080/21
242 423,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní služieb, MTF STU č. 46/2022
0600/0034/22
Doplnená
254 825,29 € PPA ENERGO s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. August 2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+ ČÍSLO ZMLUVY- 2019 -1-SK01-KA103-060271
9013/0197/19
Doplnená
318 378,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0161
0401/0091/23
240 122,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27. Január 2023
Kúpna zmluva č. 9001/0008/23
9001/0008/23
240 000,00 € ProScience Tech s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0436
0301/0062/20
239 994,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. November 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0124
0301/0094/17
Doplnená
239 500,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. December 2016
Rámcová dohoda č. 9703/0012/16
9703/0012/16
Doplnená
238 800,00 € VAREZ INTERIER, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. December 2023
Rámcová dohoda č. 9711/0032/2023 na dodanie potravín
9711/0032/2023
238 391,00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Október 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0214
0301/0063/18
Doplnená
237 050,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave