Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. September 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0310
0301/0121/21
236 784,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Máj 2015
Zmluva o dielo č. 21/26240220072/2015
9001/0035/15
Doplnená
236 400,00 € A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. November 2015
Rámcová dohoda č. 9703/0048/2015
9703/0048/15
236 004,00 € VAREZ INTERIER, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Október 2022
Grantová zmluva, Projekt č.101072598 - ActaReBuild
0101/0065/22
235 814,40 € The European Research Executive Agency (REA) under the powers delegated by the European Commission Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. Apríl 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom č. 0010/2023
9001/0024/23
Doplnená
235 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
31. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu v rámci programu SASPRO 2 č. 2189/02/02
9001/0070/22
233 982,00 € Slovenská akadémia vied Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Január 2023
Zmluva o dielo č. 9701/0020/2022
9701/0020/2022
Doplnená
239 347,64 € STAFIN PLUS, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Január 2014
Kúpna zmluva č. 4/26240120034/2014 - "Hmotnostný spektometer s priamym vstupom, Preparatívny HPLC s príslušenstvom a Plynový chromatograf prevádzkový".
9001/0003/14
Doplnená
233 470,00 € AMEDIS, spol s r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Apríl 2011
Kúpna zmluva č.10/26240120029/2011
10/26240120029/2011
Doplnená
232 000,00 € JEOL /EUROPE/ SAS - organizační složka Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. August 2015
Zmluva o dielo č. 0201/0027/15 - "Výmena okien na 2.-5. NP SZ fasády" SjF STU
0201/0027/15
231 600,00 € STAFIN, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. December 2013
Rámcová dohoda č. 9703/0008/13 - nábytok pre Študentské domovy STU
9703/0008/13
Doplnená
231 420,00 € VAREZ INTERIER, spol. s r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. Február 2012
Rámcová dohoda č.9703/0003/12-Nábytok pre študentské domovy STU
9703/0003/12
230 400,00 € VAREZ INTERIER, spol.s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. August 2011
Rámcová dohoda č. VS 05/2011/C8-pasívne sieťové prvky časť 8
č.05/2011/C8
228 000,00 € Tecton, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. September 2011
Rámcová dohoda č. VS 03/2011-čistiace a toaletné potreby pre STU
č.03/2011
228 000,00 € DeLUX - SM, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Február 2013
Rámcová dohoda č.9099/0001/13-čistiace a toaletné potreby
9099/0001/13
228 000,00 € Trend Hygiena, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0392
0301/0063/20
228 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Február 2013
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve ČSOB, a. s. č. 8003049795
0301/0039/13
Doplnená
227 466,62 € ČSOB Poisťovňa, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. APVV-22-0146
0600/0045/23
225 868,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Máj 2011
Zmluva o dielo č.9701/0008/11-oprava výťahov
č.9701/0008/11
Doplnená
268 450,20 € MHLiftservis, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Február 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 973/12 zo dňa 10.9.2012
0201/0016/12
222 292,10 € SYSTHERM SK, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave