Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. APVV-22-0146
0600/0045/23
225 868,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Máj 2011
Zmluva o dielo č.9701/0008/11-oprava výťahov
č.9701/0008/11
Doplnená
268 450,20 € MHLiftservis, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Február 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 973/12 zo dňa 10.9.2012
0201/0016/12
222 292,10 € SYSTHERM SK, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. September 2013
Zmluva o dielo - "Obnova plochých a šikmých striech, fakulta chemickej a potravinárskej technológie, objekt Kollárovo námestie"
0401/0043/13
Doplnená
221 760,00 € PROIZOL, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. November 2015
Zmluva o spolupráci č. S3/2015
0201/0040/15
220 000,00 € MicroStep, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0383
0401/0093/23
220 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
31. Január 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu v rámci programu SASPRO 2 č. 2207/02/01
9001/0004/22
217 782,00 € Slovenská akadémia vied Slovenská technická univerzita v Bratislave
31. Január 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu v rámci programu SASPRO 2 č. 2140/01/01
9001/0005/22
217 782,00 € Slovenská akadémia vied Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+ ČÍSLO ZMLUVY- 2021-1-SK01-KA220-SCH-000023803
0501/0032/21
217 760,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
19. Október 2023
Zmluva o dielo č. ZM/2023/0339
0301/0173/23
Doplnená
216 600,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5. December 2012
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výskumu procesov prípr.prírod.aróm
0401/0019/12
216 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Axxence Slovakia s.r.o.
25. Október 2013
Rámcová dohoda č. 9099/0005/13 - " Výpočtová technika "
9099/0005/13
216 000,00 € Gratex International, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Október 2019
Zmluva o dielo č. 0201/0052/19
0201/0052/19
215 995,16 € MARPOL EU s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
31. Január 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu v rámci programu SASPRO 2 č. 2245/02/01
9001/0006/22
Doplnená
215 982,00 € Slovenská akadémia vied Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. August 2020
Zmluva o dielo: realizácia Požiarneho schodiska - oceľová konštrukcia a zakladanie
0600/0077/20
Doplnená
232 892,54 € Metalinox s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
11. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 0401/0044/22
0401/0044/22
214 984,01 € MKB servis s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. August 2022
Kúpna zmluva predmetu zákazky Technika pre výskumný projekt č. 2022/ATR9/1
0301/0137/22
214 680,00 € 3gon Slovakia, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. September 2016
Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERAZMUS+ č. 2016-1-SK01-KA107-022213
9013/0128/16
Doplnená
214 630,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Október 2013
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. MTF 89/2013
0601/0002/13
Doplnená
213 240,00 € IS4U, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. November 2023
Zmluva o dielo č. 0301/0206/23
0301/0206/23
212 808,28 € P.S.in, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave