Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2022
Zmluva o poskytnutí služieb č. 0301/0165/22
0301/0165/22
212 100,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Júl 2021
Zmluva o dielo, MTF STU č. 83/2021
0600/0078/21
211 118,64 € DOMALL s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. November 2020
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+ ČÍSLO ZMLUVY - 2020-1-SK01-KA202-078245
0501/0021/20
Doplnená
210 885,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. Október 2015
Dohoda o spolupráci č. 0201/0037/15
0201/0037/15
210 504,00 € WP TECH s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Február 2024
Zmluva o dielo č. 0301/0014/24
0301/0014/24
210 000,00 € Time&Data s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. December 2020
Zmluva o dielo č. 0301/0200/20
0301/0200/20
209 845,26 € DEXT, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Jún 2019
Zmluva o dielo č. 9701/0016/2019
9701/0016/2019
209 760,00 € Decon, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. December 2021
Zmluva o dielo č. 0102/0023/21
0102/0023/21
209 500,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
7. Júl 2016
Rámcová dohoda - 4. časť: Tlačiarne, MFP a skenery
9099/0005/16
208 950,00 € Ing. Henrich Raduška - H.R.SOFT; AGEM COMPUTERS, spol. s r. o.; WINCOR NIXDORF, s r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Jún 2012
Kúpna zmluva č.15/26240120029/2012-Zariadenie na meranie a testovanie smart senzorov
15/ ITMS 26240120029/2012
208 300,94 € H TEST SLOVAKIA, spol.s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Október 2023
Rámcová dohoda č. 9701/0022/2023
9701/0022/2023
208 123,56 € NABIMEX, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. September 2022
Zmluva o dielo č. 1/2022 dodávka stavebných prác - Obnova strechy FIIT
0701/0030/22
Doplnená
227 938,71 € MATEP, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Január 2019
Zmluva o poskytovaní služieb č.4600013747
0301/0003/19
Doplnená
206 640,00 € Slovenské elektrárne, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0292
0401/0088/23
205 541,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14. Február 2024
Zmluva o dielo č. 0102/0002/24
0102/0002/24
205 500,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Bratislavský samosprávny kraj
7. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu v rámci programu SASPRO 2 č. 2363/03/01
9001/0095/22
205 479,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenská akadémia vied, v.v.i.
9. Október 2020
Zmluva o dielo č. 9006/0003/20
9006/0003/20
Doplnená
205 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Nitriansky samosprávny kraj
23. September 2022
Kúpna zmluva č. 9001/0059/22
9001/0059/22
Doplnená
204 480,00 € LABO - SK, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. December 2020
Zmluva o dielo č. 0301/0180/20
0301/0180/20
204 202,79 € Firma Beleš s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
11. September 2012
Zmluva o dielo č.973-2012-rekonštrukcia odovzdávacích staníc tepla SjF
973-2012
203 939,00 € SYSTHERM Sk s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave