Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. August 2015
Kúpna zmluva č. 53/26240220084/2015
9001/0067/15
202 600,00 € ECOTEST spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. Júl 2021
Zmluva o dielo č. 0401/0081/21
0401/0081/21
Doplnená
215 279,32 € MKB servis s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 9006/0002/22
9006/0002/22
201 600,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Trenčiansky samosprávny kraj
14. Február 2022
Zmluva o dielo č. 9701/0002/2022
9701/0002/2022
Doplnená
205 328,59 € Construction s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Február 2024
Zmluva o dielo č. 0301/0023/24
0301/0023/24
200 422,84 € PeHaeS, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. November 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0223
0600/0078/17
Doplnená
200 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí služieb č. 9018/0001/22
9018/0001/22
Doplnená
200 000,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. November 2022
Projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu ,,Rozvoj obchodu, inovácií a MSP", číslo zmluvy: 77/22
0501/0034/22
200 000,00 € Výskumná agentúra Slovenská technická univerzita v Bratislave
11. Január 2023
Projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu ,,Rozvoj obchodu, inovácií a MSP", číslo zmluvy: 92/22
0701/0046/22
200 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Výskumná agentúra
2. August 2023
Dohoda o urovnaní č. 9012/0011/23
9012/0011/23
200 000,00 € T.I.E.S., s.r.o.; DRIZZLE s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
28. Január 2015
Kúpna zmluva č. 4/26240220084/2015 - " Zariadenia na simuláciu a testovanie hydraulických javov".
9001/0005/15
199 890,00 € KVANT, spol. s r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. Apríl 2021
Zmluva o dielo č. 0501/0007/21
0501/0007/21
Doplnená
219 240,76 € František Domanický - M.R.P. Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. September 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu v rámci programu SASPRO 2 č. 2130/01/01
9001/0043/21
Doplnená
211 066,00 € Slovenská akadémia vied Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. August 2012
Kúpna zmluva č.9010/0011/2012-nábytok, osvetlenie a vybavenie interiéru
9010/0011/12
199 500,00 € KLS spol.s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
11. August 2015
Kúpna zmluva č. 49/26240220084/2015
9001/0068/15
199 500,00 € LABTECH s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Október 2022
Kúpna zmluva č. 9001/0083/22
9001/0083/22
Doplnená
199 500,00 € ANKA, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Júl 2021
Rámcová dohoda č. 9701/0014/2021
9701/0014/2021
Doplnená
199 152,00 € VAREZ INTERIER, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
11. August 2020
Kúpna zmluva č. 9001/0049/20
9001/0049/20_ACCORD
198 828,00 € B & K s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. December 2020
Poistná zmluva číslo 1110015946 pre poistenie majetku
9001/0098/20_ACCORD
198 828,00 € PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenská technická univerzita v Bratislave
31. Máj 2012
Zmluva o dielo s č.0201/0006/12-Výroba prototypov, nástrojov a návrh opatrení na odstránenie poruchovosti najviac namáhaných súčiastok, vypracovanie expertíz a štúdie pre potreby projektu.
0201/0006/12
198 500,00 € Výskumný ústav zváračský-Priemyselný inštitút SR, záujmové združenie právnických osôb Slovenská technická univerzita v Bratislave