Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-21-0448
0701/0024/22
198 176,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. August 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-21-0352
0301/0123/22
198 040,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. December 2020
Zmluva o dielo č. 2020/0458
9006/0005/20
Doplnená
198 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Trenčiansky samosprávny kraj
30. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z SKCZ304011U768
0600/0073/20
Doplnená
197 990,75 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. November 2016
Zmluva o dielo č. 05/2016/IÚ
9010/0016/16
Doplnená
213 441,74 € PRIMA INVEST, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. August 2021
Zmluva o dielo č. 0301/0096/21
0301/0096/21
196 436,83 € Area Property, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. September 2021
Zmluva o dielo č. 0301/0099/21
0301/0099/21
195 820,54 € DEXT, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. September 2012
Zmluva o dielo s č.9701/0006/12-rekonštrukcia striech na ŠD Mladá garda
9701/0006/12
Doplnená
224 205,41 € STAFIN PLUS, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 02112021
9001/0038/22
Doplnená
195 600,00 € Chezar spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. September 2016
Zmluva o dielo č. 0101/0056/16
0101/0056/16
195 472,80 € INGSTEEL, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. December 2020
Zmluva o dielo č. 2020/0459
9006/0004/20
Doplnená
195 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Trenčiansky samosprávny kraj
22. Apríl 2021
Zmluva o dielo č. 0401/0035/21
0401/0035/21
194 362,80 € Security systems s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-21-0187
0600/0084/22
193 603,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
11. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 0301/0071/23
0301/0071/23
193 380,00 € KLOX s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. August 2021
Zmluva o dielo č. 0301/0097/21
0301/0097/21
192 605,90 € THERMKLIMA, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Júl 2016
Rámcová dohoda - 1. časť: Servery a UPS
9099/0002/16
192 575,00 € Tecton, a.s.; Ing. Henrich Raduška; WINCOR NIXDORF, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Júl 2020
Zmluva o Dielo č. 9701/0010/2020
9701/0010/2020
Doplnená
192 682,95 € Construction s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Júl 2019
Rámcová dohoda č. 9703/0005/2019
Rámcová dohoda č. 9703/0005/2019
192 000,00 € N.L. stav s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Marec 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. 9004/0001/23
9004/0001/23
192 000,00 € ui42 spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Február 2019
Zmluva o partnerstve č. 0301/0009/19
0301/0009/19
Doplnená
2 126 493,32 € Slovenská technická univerzita v Bratislave VÚEZ, a.s.