Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Júl 2016
Rámcová dohoda - 1. časť: Servery a UPS
9099/0002/16
192 575,00 € Tecton, a.s.; Ing. Henrich Raduška; WINCOR NIXDORF, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Júl 2020
Zmluva o Dielo č. 9701/0010/2020
9701/0010/2020
Doplnená
192 682,95 € Construction s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Júl 2019
Rámcová dohoda č. 9703/0005/2019
Rámcová dohoda č. 9703/0005/2019
192 000,00 € N.L. stav s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Marec 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. 9004/0001/23
9004/0001/23
192 000,00 € ui42 spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Február 2019
Zmluva o partnerstve č. 0301/0009/19
0301/0009/19
Doplnená
2 126 493,32 € Slovenská technická univerzita v Bratislave VÚEZ, a.s.
5. Jún 2020
Zmluva o dielo číslo MAGTS2000006
9006/0002/20
190 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
13. Apríl 2021
Zmluva o dielo č. 0301/0040/21
0301/0040/21
189 762,00 € MENERT spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. November 2011
Kúpna zmluva č.57/26220220093/2011-prístroje na výskum biotechnológií v štruktúre
57/26220220093/2011
189 723,84 € Donau Lab spol.s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Júl 2015
Kúpna zmluva MTF č. 144/2015
0601/0017/15
189 700,00 € LAO - průmyslové systémy, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. Október 2023
Zmluva o dielo č. PT 27/2023
0102/0023/23
189 600,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
25. Október 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0567
0501/0037/17
189 363,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Október 2023
Dohoda č. 0566/2023 o novácii záväzku zo Zmluvy č. 0925/2020 zo dňa 14.12. 2020 o poskytnutí dotácie na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ECSEL-RIA č. 876868 PROGRESSUS
0301/0153/23
188 500,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
24. Október 2011
Kúpna zmluva č.51/26240220057/2011-Chromatografické zariadenie so simulovanou pohyblivou vrstvou
č.51/26240220057/2011
188 280,00 € Chromservis SK s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. December 2011
Kúpna zmluva č.0401/0007/11-Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení /ITMS kód Projektu 26240220040/
č.0401/0007/11
188 220,00 € VITRUM s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. September 2020
Zmluva o partnerstve, MTF STU č. 100/2020
0600/0085/20
Doplnená
183 740,94 € Slovenská technická univerzita v Bratislave SHARK.AERO s.r.o.
9. Jún 2021
Zmluva o Dielo č. 9701/0007/2021
9701/0007/2021
Doplnená
195 059,38 € Construction s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. November 2021
Kúpna zmluva č. 9001/0052/21
9001/0052/21_ACCORD
Doplnená
185 589,96 € TEMPEST, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu v rámci programu SASPRO 2 č. 2351/03/03
9001/0048/22
185 166,00 € Slovenská akadémia vied Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. Máj 2015
Zmluva o dielo č. 31/26240220084/2015
9001/0034/15
184 420,00 € ABONUS s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
11. August 2020
Kúpna zmluva č. 9001/0048/20
9001/0048/20_ACCORD
183 792,00 € B & K s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave