Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. August 2020
Kúpna zmluva č. 9001/0048/20
9001/0048/20_ACCORD
183 792,00 € B & K s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Jún 2024
Zmluva o dielo číslo: 2024/2320/6378
0102/0022/24
183 600,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
1. Február 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. 0301/0005/22
0301/0005/22
Doplnená
220 032,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenské elektrárne, a.s.
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0606
0301/0104/23
182 778,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0408
0301/0103/23
182 728,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0102
0401/0095/23
182 370,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
26. Jún 2013
ZoD č. 32/20250120045/2013 - rekonštrukcia a zobytnenie podkrovia objektu detašovaného pracoviska FA STU
9001/0029/13
Doplnená
340 150,03 € PAMSTAV, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. Október 2023
Kúpna zmluva č. 9001/0063/23
9001/0063/23_ACCORD
181 476,00 € KVANT spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Júl 2020
Zmluva o dielo č. 0201/0019/20
0201/0019/20
180 829,76 € PROFI MODUL spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Marec 2021
Kúpna zmluva č. 9001/0003/21
9001/0003/21_ACCORD
180 600,00 € KVANT spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Júl 2018
Zmluva o dielo č. 9701/0023/2018
9701/0023/18
179 760,00 € Decon, spol. s r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Október 2018
Zmluva o dielo č. 9701/0034/2018
9701/0034/2018
179 562,48 € KALYPSO SK, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Október 2011
Zmluva o dielo č.0101/0025/11-Obnova učební v bloku B3 SvF STU v Bratislave
č.0101/0025/11
179 546,39 € I V R O, spol.s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. December 2013
Príkazná zmluva č. 8/26230120002; 26210120002/2013 -"Záväzok TU v Košiciach zabezpečiť a realizovať pre STU v Bratislave výber dodávateľa na dodanie aplikačného programového vybavenia - Technologický sovtvér Weldling solution (SYSWELD - zváranie ... )".
9001/0108/13
179 500,00 € Techniská univerzita v Košiciach Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. Január 2015
Mandátna zmluva č. MTF 1/2015
0601/0001/15
179 410,00 € SUWECO CZ, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Október 2015
Kúpna zmluva č. 58/26240220084/2015
9001/0076/15
179 400,00 € Optik Instruments, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Júl 2017
Zmluva o dielo č. 08/2017/IÚ
9012/0012/17
179 139,41 € ENERGOKONTROL, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
28. Október 2015
Zmluva o dodaní softvéru a poskytnutí užívateľských práv k softvéru č. 79/26230120002/2015
9001/0093/15
179 084,00 € MECAS ESI, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2023
Partnerská zmluva č. 9001/0023/23
9001/0023/23
178 808,00 € University of Iceland Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. September 2018
Zmluva o dielo č. 9701/0027/2018
9701/0027/18
Doplnená
177 503,05 € Sevent s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave