Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2013
Zmluva o službách č. MTF 83/2013 - vzdelávanie a tréning ON-SITE vedeckého a technického personálu pre pracovisko Materiálového výskumu UVP_CAMBO
0600/0072/13
Doplnená
1 135 200,00 € TUV SUD Industrie Service GmbH Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Máj 2013
Dohoda o spolupráci - EUROSTARS Projekt 6D Simulátor
0201/0022/13
1 066 261,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave OCHI - INŽENÝRING, spol. s r. o.
4. Február 2014
Zmluva o dielo č. 92/26240220084/2013 - "Obnova laboratórií SvF".
9001/0008/14
Doplnená
1 063 000,00 € I V R O, spol. s r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. August 2022
Kúpna zmluva č. 9001/0050/22
9001/0050/22_ACCORD
Doplnená
1 047 721,20 € MERCI, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Október 2015
Zmluva o dielo č. 77/26240220084/2015 „Revitalizácia objektov FEI STU – odstránenie nepredvídateľnej situácie havarijného stavu odvodnenia striech a terás“
9001/0083/15
1 042 800,00 € STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Marec 2020
Zmluva o dielo č. 9001/0006/20
9001/0006/20_ACCORD
Doplnená
1 025 783,49 € EUBIRAC a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. Marec 2016
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
0600/0031/16
1 011 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave TIDLY SLOVAKIA, a.s.
4. Február 2021
Grantová zmluva č. 621458_EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-KA
0600/0003/21
978 890,00 € European Commission - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. August 2017
Zmluva o partnerstve číslo zmluvy: 018/2017/1.2.1/OPVaI/DP/PZ
0201/0046/17
Doplnená
973 293,50 € Slovenská technická univerzita v Bratislave VUJE, a.s.
17. Október 2017
Rámcová dohoda č. NET2017103-Z
9099/0025/17
967 475,25 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. September 2014
Zmluva č. 2014-1-SK01-KA103-000373 - o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu Erasmus+
9013/0001/14
Doplnená
1 166 775,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - NA programu Erasmus+ ... Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Máj 2017
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ číslo zmluvy - 2017-1-SK01-KA103-035043
9013/0042/17
Doplnená
943 398,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Marec 2022
Kúpna zmluva, MTF STU č. 41/2022
0600/0030/22
Doplnená
936 423,34 € Měřicí technika Morava, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Marec 2011
Zmluva o partnerstve č.9/2011
Zmluva o partnerstve č.9/2011
933 820,00 € Gratex Internacional, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. Október 2013
Rámcová dohoda č. 9099/0003/13 - " Výpočtová technika "
9099/0003/13
924 000,00 € WINCOR NIXDORF, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. August 2016
Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERAZMUS+ č. 2016-1-SK01-KA103-022169
9013/0002/16
Doplnená
891 752,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. August 2022
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+ ČÍSLO ZMLUVY - 2022-1-SK01-KA171-HED-000077735
9013/0236/22
Doplnená
872 069,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. December 2019
Zmluva o dodávke plynu č. 9099/0008/19
9099/0008/19
869 266,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Júl 2018
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+1 ČÍSLO ZMLUVY - 2018-1-SK01-KA103-045954
9013/0156/18
Doplnená
866 922,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Apríl 2015
Zmluva o dielo č. 1/26240120037/2015 - " Dodávka zariadení pre potreby výskumu - Dynamická vedecko-výskumná platforma-technologické vybavenie : IKT technológie, komponenty ..... " v rámci projektu ITMS 26240120037.
0301/0023/15
859 536,00 € Asseco Central Europe, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave