Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. August 2015
Zmluva o dielo č. MTF 162/2015 - uskutočnenie stavebných prác "Komplexná modernizácia III CAMPUS MTF STU".
0601/0018/15
Doplnená
796 282,05 € CS, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Júl 2015
Zmluva o poskytnurí grantu na Projekt v rámci programu ERAZMUS+ č. 2015-1-SK01-KA103-008569
9012/0008/15
785 869,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Marec 2022
Kúpna zmluva, MTF STU č. 39/2022
0600/0027/22
Doplnená
866 940,00 € KVANT spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. August 2013
Kúpna zmluva č. 9010/0025/13/26210120008/2013 - rastrovací elektrónový mikroskop
9010/0025/13
776 280,00 € JEOL (EUROPE) SAS - organizační složka Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. Október 2014
Rámcová dohoda o poskytnutí poistných služieb k poistnej zmluve číslo 8-863-003220
9001/0067/14
Doplnená
760 000,00 € QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Február 2022
Zmluva o Dielo č. 9701/0001/2022
9701/0001/2022
Doplnená
786 323,84 € STAFIN PLUS, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. August 2019
Zmluva o Dielo č. 9701/0011/2019
9701/0011/2019
Doplnená
779 429,18 € STAFIN PLUS, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. September 2022
Kúpna zmluva, MTF STU č. 149/2022
0600/0113/22
Doplnená
749 724,00 € CellQoS, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Apríl 2015
Zmluva o dodávke špecializovaného softvéru a poskytnutí užívateľských práv k softvéru č. MTF 78/2015
0601/0010/15
743 000,00 € TEMPEST, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Január 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy 015/2019/1.1.3/OPVaI/DP
0600/0187/19
742 963,27 € Výskumná agentúra Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. August 2014
Kúpna zmluva č. MTF 92/2014 - " Dodávka informačno-komunikačnej technológie (IKT)".
0601/0011/14
Doplnená
735 000,00 € Tempest, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Marec 2011
KZ č.13012011
KZ č.13012011
Doplnená
714 340,88 € SOLLER, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. September 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+ ČÍSLO ZMLUVY- 2021-1-SK01-KA131-HED-000010381
9013/0148/21
Doplnená
711 327,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Marec 2013
Nákup softwaru a súvisiacich zariadení, vybavenia, strojon, prístrojov a laboratórií
0201/0033/12
704 412,00 € B E K O Engineering, spol. s r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Júl 2016
Rámcová dohoda - 2. časť: PC, monitory a komponenty
9099/0003/16
682 599,20 € AGEM COMPUTERS, spol. s r. o.; Tecton, A.S.; Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. September 2022
Kúpna zmluva č. 9001/0060/22
9001/0060/22
Doplnená
679 194,00 € GeneTiCA s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Február 2023
Zmluva o dielo č. 0301/0024/23
0301/0024/23
Doplnená
670 782,00 € Goldmann Systems, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Apríl 2013
Zmluva o spolupráci č. 530577-TEMPUS-12012-1-RS-TEMPUS-JPCR
9012/0022/13
669 164,75 € University of Niš Republic of Serbia Slovenská technická univerzita v Bratislave
11. Marec 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.83/2010
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.83/2010
Doplnená
659 976,10 € Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Júl 2016
Rámcová dohoda - 3. časť: Notebooky, tablety a 2in1
9099/0004/16
658 620,00 € Tecton, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave