Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. August 2017
Zmluva o partnerstve číslo zmluvy: 005/2017/1.2.1/OPVaI/DP/PZ
0201/0055/17
848 210,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave KINEX BEARINGS, a.s.
12. Apríl 2023
Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela č. 0301/0054/23
0301/0054/23
843 240,00 € Vision IT Solutions, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Február 2023
Zmluva o dielo č. 0301/0025/23
0301/0025/23
Doplnená
827 982,00 € Goldmann Systems, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. August 2019
Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 9099/0005/19
9099/0005/19
Doplnená
804 000,00 € Lamitec, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. August 2017
Zmluva o partnerstve číslo zmluvy: 034/2017/1.2.1/OPVaI/DP/PZ
0201/0045/17
802 078,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave CRYSTALEX, s.r.o.
3. August 2015
Zmluva o dielo č. MTF 162/2015 - uskutočnenie stavebných prác "Komplexná modernizácia III CAMPUS MTF STU".
0601/0018/15
Doplnená
796 282,05 € CS, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Júl 2015
Zmluva o poskytnurí grantu na Projekt v rámci programu ERAZMUS+ č. 2015-1-SK01-KA103-008569
9012/0008/15
785 869,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Marec 2022
Kúpna zmluva, MTF STU č. 39/2022
0600/0027/22
Doplnená
866 940,00 € KVANT spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. August 2013
Kúpna zmluva č. 9010/0025/13/26210120008/2013 - rastrovací elektrónový mikroskop
9010/0025/13
776 280,00 € JEOL (EUROPE) SAS - organizační složka Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. Október 2014
Rámcová dohoda o poskytnutí poistných služieb k poistnej zmluve číslo 8-863-003220
9001/0067/14
Doplnená
760 000,00 € QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Február 2022
Zmluva o Dielo č. 9701/0001/2022
9701/0001/2022
Doplnená
786 323,84 € STAFIN PLUS, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. August 2019
Zmluva o Dielo č. 9701/0011/2019
9701/0011/2019
Doplnená
779 429,18 € STAFIN PLUS, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Apríl 2023
Zmluva o združení prostriedkov č. 0180/2023
0201/0009/23
750 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. September 2022
Kúpna zmluva, MTF STU č. 149/2022
0600/0113/22
Doplnená
749 724,00 € CellQoS, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Júl 2023
Zmluva o partnerskej spolupráci v rámci projektu mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, č. 9001/0052/23
9001/0052/23
746 967,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenské centrum digitálnych inovácií
1. Apríl 2015
Zmluva o dodávke špecializovaného softvéru a poskytnutí užívateľských práv k softvéru č. MTF 78/2015
0601/0010/15
743 000,00 € TEMPEST, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Január 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy 015/2019/1.1.3/OPVaI/DP
0600/0187/19
742 963,27 € Výskumná agentúra Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. August 2014
Kúpna zmluva č. MTF 92/2014 - " Dodávka informačno-komunikačnej technológie (IKT)".
0601/0011/14
Doplnená
735 000,00 € Tempest, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. December 2023
Zmluva o dielo č. 9701/0029/2023
9701/0029/2023
715 448,38 € STAFIN PLUS, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Marec 2011
KZ č.13012011
KZ č.13012011
Doplnená
714 340,88 € SOLLER, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave