Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2023
Zmluva o dielo č. 0301/0024/23
0301/0024/23
Doplnená
670 782,00 € Goldmann Systems, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Apríl 2013
Zmluva o spolupráci č. 530577-TEMPUS-12012-1-RS-TEMPUS-JPCR
9012/0022/13
669 164,75 € University of Niš Republic of Serbia Slovenská technická univerzita v Bratislave
11. Marec 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.83/2010
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.83/2010
Doplnená
659 976,10 € Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Júl 2016
Rámcová dohoda - 3. časť: Notebooky, tablety a 2in1
9099/0004/16
658 620,00 € Tecton, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. September 2015
Kúpna zmluva č. 01/26220220198/2015
0201/0025/15
654 000,00 € ŠKODA JS, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. Október 2021
Zmluva o dielo č. 9001/0041/21
9001/0041/21_ACCORD
Doplnená
650 947,34 € EURO-ŠTUKONZ a.s.; EUBIRAC a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. December 2021
Kúpna zmluva č. 9001/0058/21
9001/0058/21_ACCORD
649 920,00 € FEI EUROPE B.V. Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. Apríl 2015
Kúpna zmluva č. 16/26240220084/2015 - "Specializované zariadenie pre Fakultu chemickej a potravinárskej technológie".
9001/0023/15
648 696,00 € Hermes LabSystems, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Október 2015
Kúpna zmluva č. 70/26240220084/2015
9001/0082/15
Doplnená
645 000,00 € KVANT spol s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. December 2022
Kúpna zmluva, MTF STU č. 200/2022
0600/0155/22
Doplnená
642 948,00 € AUTOCONT s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. September 2022
Kúpna zmluva, MTF STU č. 150/2022
0600/0114/22
Doplnená
641 030,40 € AUTOCONT s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. Jún 2015
Zmluva o dielo č. 32/26240220084/2015
9001/0047/15
Doplnená
631 012,16 € DÚHA, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. November 2015
Zmluva o dielo č. 9701/0038/2015
9701/0038/15
Doplnená
627 982,68 € CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. September 2020
Zmluva o partnerstve číslo zmluvy: 056/2020/OPII/VA/PZ
0600/0084/20
616 760,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
22. Január 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy 011/2019/1.1.3/OPVaI/DP
0301/0237/19
616 722,19 € Výskumná agentúra Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. November 2017
Rámcová dohoda na ,,Mobilné telekomunikačné služby"
9099/0024/17
Doplnená
606 064,90 € O2 Slovakia, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Apríl 2023
Zmluva o dielo č. 9001/0018/23
9001/0018/23_ACCORD
Doplnená
682 064,76 € EU-GROUP a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. August 2011
Rámcová dohoda č. VS 05/2011/C6-notebooky časť 6
č.05/2011/C6
600 000,00 € Tecton, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. August 2011
Rámcová dohoda č. VS 05/2011/C2-komponenty na PC časť 2
č.05/2011/C2
600 000,00 € Tecton, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Február 2018
Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 9099/0002/18
9099/0002/18
600 000,00 € Trend Hygiena, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave