Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2018
Zmluva o dielo č. 0101/0020/18
0101/0020/18
Doplnená
570 871,03 € HBH, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Apríl 2021
Kúpna zmluva č. 9001/0002/21
9001/0002/21_ACCORD
Doplnená
567 600,00 € KVANT spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. September 2022
Kúpna zmluva č. 9001/0064/22
9001/0064/22
Doplnená
562 800,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Máj 2017
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 9099/0023/17
9099/0023/17
Doplnená
561 600,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. Október 2014
Zmluva o dielo č. 0102/0079/14 - "Obnova Učebno-výcvikového zariadenia Kočovce STU".
0102/0079/14
Doplnená
551 921,84 € I V R O, spol. s r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. December 2015
Kúpna zmluva č. 84/26240220084/2015
9001/0109/15
553 294,00 € LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. September 2015
Kúpna zmluva č. 56/26240220084/2015
9001/0074/15
550 000,00 € STOE & CIE GmbH Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. Marec 2017
Zmluva o dielo, č. 0201/0015/17
0201/0015/17
550 000,00 € STAVFIN, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Február 2023
Kúpna zmluva č. 9001/0001/23
9001/0001/23_ACCORD
548 584,32 € DATALAN, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Júl 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
9013/0002/13
548 448,00 € Slovenská akademická asociácia pre medinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania Občianske združenie Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Október 2014
Zmluva o dielo č. 9701/0013/14 - "Oprava sociálnych zariadení na ŠD Juraja Hronca STU - 2. etapa".
9701/0013/14
533 307,68 € STAFIN PLUS, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
28. August 2015
Zmluva o dielo č. 9701/0025/15 - "Oprava sociálnych zariadení na ŚD Jura Hronca - tretia etapa"
9701/0025/15
533 307,68 € STAFIN PLUS, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Máj 2016
Zmluva o dielo č. 9701/0008/2016
9701/0008/2016
Doplnená
533 186,23 € STAFIN PLUS, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Apríl 2015
Kúpna zmluva č. 23/26240220084/2015 - "Laboratórny nábytok pre FCHPT ÚVP STU".
9001/0029/15
531 000,00 € ITES Vranov, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 0301/0095/21
0301/0095/21
520 000,00 € Slovenská akadémia vied Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. December 2013
Kúpna zmluva na prístroje
0401/0067/13
517 998,04 € Hermes LabSystems, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. August 2021
Zmluva o dielo č. 9001/0014/21
9001/0014/21_ACCORD
Doplnená
516 264,43 € TECHKLIMA, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. August 2017
Zmluva o partnerstve číslo zmluvy: 012/2017/1.2.1/OPVaI/DP/PZ
0201/0047/17
508 999,61 € Slovenská technická univerzita v Bratislave PRAKTIKPUMP, s.r.o.
10. August 2011
Rámcová dohoda č. VS 05/2011/C7-servery časť 7
č.05/2011/C7
504 000,00 € Tecton, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Apríl 2014
Kúpna zmluva č. 9099/0005/14/26210120008/2013 - "Linky a zariadenia na spracovanie plastov".
9099/0005/14
502 500,00 € COMPUPLAST, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave