Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2023
Zmluva o dielo č. 9001/0018/23
9001/0018/23_ACCORD
Doplnená
682 064,76 € EU-GROUP a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. August 2011
Rámcová dohoda č. VS 05/2011/C6-notebooky časť 6
č.05/2011/C6
600 000,00 € Tecton, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. August 2011
Rámcová dohoda č. VS 05/2011/C2-komponenty na PC časť 2
č.05/2011/C2
600 000,00 € Tecton, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Február 2018
Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 9099/0002/18
9099/0002/18
600 000,00 € Trend Hygiena, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Február 2018
Rámcová dohoda č. 9099/0003/18
9099/0003/18
Doplnená
600 000,00 € ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Február 2021
Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 9099/0001/21
9099/0001/21
Doplnená
600 000,00 € Trend Hygiena, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
11. Február 2022
Rámcová dohoda č. 9099/0002/22
9099/0002/22
600 000,00 € ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Október 2012
Kúpna zmluva s č.24/26220120045/2012-stroj LASERTEC 80 Schape s príslušenstvom
24/26220120045/2012
591 380,00 € DMG MORI SEIKI Czech s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Marec 2022
Kúpna zmluva, MTF STU č. 40/2022
0600/0028/22
Doplnená
579 958,80 € RMI, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. September 2023
Kúpna zmluva č. 9001/0056/23
9001/0056/23_ACCORD
576 281,27 € Hosu, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Jún 2018
Zmluva o dielo č. 0101/0020/18
0101/0020/18
Doplnená
570 871,03 € HBH, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Apríl 2021
Kúpna zmluva č. 9001/0002/21
9001/0002/21_ACCORD
Doplnená
567 600,00 € KVANT spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. September 2022
Kúpna zmluva č. 9001/0064/22
9001/0064/22
Doplnená
562 800,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Máj 2017
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 9099/0023/17
9099/0023/17
Doplnená
561 600,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. Október 2014
Zmluva o dielo č. 0102/0079/14 - "Obnova Učebno-výcvikového zariadenia Kočovce STU".
0102/0079/14
Doplnená
551 921,84 € I V R O, spol. s r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. December 2015
Kúpna zmluva č. 84/26240220084/2015
9001/0109/15
553 294,00 € LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. September 2015
Kúpna zmluva č. 56/26240220084/2015
9001/0074/15
550 000,00 € STOE & CIE GmbH Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. Marec 2017
Zmluva o dielo, č. 0201/0015/17
0201/0015/17
550 000,00 € STAVFIN, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Február 2023
Kúpna zmluva č. 9001/0001/23
9001/0001/23_ACCORD
548 584,32 € DATALAN, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Júl 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
9013/0002/13
548 448,00 € Slovenská akademická asociácia pre medinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania Občianske združenie Slovenská technická univerzita v Bratislave