Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. August 2023
Kúpna zmluva č. 9001/0048/23
9001/0048/23_ACCORD
456 487,20 € Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Marec 2022
Kúpna zmluva č. 9001/0013/22
9001/0013/22_ACCORD
450 000,00 € eGroup Solutions, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. August 2013
Zmluva o dielo č. 9701/0005/2013 - oprava sociálnych zariadení na ŠD J. Hronca, Bernolákova 1, Bratislava
9701/0005/13
Doplnená
444 551,28 € STAFIN PLUS, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. August 2017
Zmluva o partnerstve č. 0701/0029/17
0701/0029/17
428 450,00 € Adbee digital s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Október 2012
Kúpna zmluva č.23/26220120045/2012-stroj DMU 85 monoBLOCK
23/26220120045/2012
422 964,00 € DMG MORI SEIKI Czech s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Január 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy 001/2019/OPII/VA
0600/0183/19
Doplnená
421 011,50 € Výskumná agentúra Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. November 2014
Zmluva o dielo č. 45/26240220084/2014 - "Systém pre kolaboratívne programovanie a vyhodnocovanie použiteľnosti".
9001/0077/14
420 993,60 € SOFTEC, spol. s r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Júl 2011
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb pre zabezpečovanie leteniek a služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb do zahraničia
č.9010/0005/11
420 000,00 € LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol.s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. December 2012
Kúpna zmluva č.0600/0110/12 - pružný výrobný systém s robotickou obsluhou
0600/0110/12
420 000,00 € FESTO s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Marec 2013
zmluva č. 112/12 - pružný výrobný systém - prílohy
0603/0003/12
420 000,00 € Festo, spol. s r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Január 2014
Kúpna zmluva - ITMS 26250120053/2013 č. MTF 11/2014 - "Prístroje, zariadenia a stroje a stavebné úpravy spojené s inštaláciou ..."
0601/0003/14
Doplnená
420 000,00 € Datalan, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Február 2016
Rámcová dohoda č. 9099/0001/16
9099/0001/16
420 000,00 € ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. Júl 2011
Návrh zmluvy o dielo č.77/2011-Modernizácia vstupných priestorov budovy T na Bottovej ulici, MTF Trnava
č.77/2011
Doplnená
449 884,76 € Keraming a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. December 2014
Kúpna zmluva č. ITMS 26220220171 pre časť 1: "Trojosová seizmická hydraulická stolica a Riadiaci merací systém".
0201/0046/14
418 320,00 € ENERGOMONT, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Január 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy 012/2019/1.1.3/OPVaI/DP
0600/0184/19
408 496,20 € Výskumná agentúra Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Apríl 2023
Zmluva o Dielo č. 9701/0012/2023
9701/0012/23
Doplnená
446 471,98 € R+S Service, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Júl 2013
Kúpna zmluva č. 0101/0032/13/26220220108/2013
0101/0032/13
405 996,00 € GEOTECH Bratislava, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
28. Jún 2011
Zmluva o dielo č.35/26250120045/2011-II.etapa rekonštrukcie a modernizácie stavebných objektov na MTF STU
č.35/26250120045/2011
Doplnená
400 799,83 € Keraming, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. September 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti, MTF STU č. 140/2022
0600/0102/22
400 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Trnavský samosprávny kraj
29. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov, MTF STU č. 151/2022
0600/0112/22
400 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Mesto Trnava