Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Jún 2022
Kúpna zmluva č. 9001/0031/22
9001/0031/22_ACCORD
Doplnená
474 670,18 € MegaLan Consulting, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Apríl 2013
Kúpna zmluva č. 9/26220120048/2013
9001/0016/13
475 239,60 € PLATIT AG Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. Máj 2012
Kúpna zmluva č.11/26220120048/2012-RTG dikraktometer pre fázovu a napatovú analýzu materiálov s príslušenstvom a databázami difrakčných a kryštalografických dat
11/26220120048/2012
Doplnená
473 990,00 € PANalytical B.V. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Február 2011
Dodatok č.1 ku kúpn.zmluvy 75/262200220023/2010
Dodatok č.1 ku kúpn.zmluvy 75/262200220023/2010
468 000,00 € thermstav s.r.o., Komenského 1215/4, Dunajská Streda Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Marec 2015
Zmluva o dielo č. 9010/0001/15 - "Rekonštrukcia budovy STU bok F na Vazovovej v havarijnom stave".
9010/0001/15
465 813,90 € KRAJČA - BEHÚL, spol. s r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Október 2016
Zmluva o poskytnutí služieb č. NET2016111-Z
9099/0007/16
464 999,99 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+ ČÍSLO ZMLUVY: 2020-1-SK01-KA107-078196
9013/0072/20
Doplnená
464 135,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. August 2011
Zmluva o dielo č. F2010/0058-zariadenie Veterný tunel SvF STU
č.F2010/0058
460 551,60 € KONŠTRUKTA-INDUSTRY, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. Február 2015
Kúpna zmluva č. 11/26240220084/2015 - "Zariadenia pre laboratórium partikulárnych látok".
9001/0011/15
460 548,00 € ANAMET Slovakia, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. August 2023
Kúpna zmluva č. 9001/0048/23
9001/0048/23_ACCORD
Doplnená
456 487,20 € Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Marec 2022
Kúpna zmluva č. 9001/0013/22
9001/0013/22_ACCORD
450 000,00 € eGroup Solutions, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. August 2013
Zmluva o dielo č. 9701/0005/2013 - oprava sociálnych zariadení na ŠD J. Hronca, Bernolákova 1, Bratislava
9701/0005/13
Doplnená
444 551,28 € STAFIN PLUS, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. August 2017
Zmluva o partnerstve č. 0701/0029/17
0701/0029/17
428 450,00 € Adbee digital s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Október 2012
Kúpna zmluva č.23/26220120045/2012-stroj DMU 85 monoBLOCK
23/26220120045/2012
422 964,00 € DMG MORI SEIKI Czech s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Január 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy 001/2019/OPII/VA
0600/0183/19
Doplnená
421 011,50 € Výskumná agentúra Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. November 2014
Zmluva o dielo č. 45/26240220084/2014 - "Systém pre kolaboratívne programovanie a vyhodnocovanie použiteľnosti".
9001/0077/14
420 993,60 € SOFTEC, spol. s r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Júl 2011
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb pre zabezpečovanie leteniek a služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb do zahraničia
č.9010/0005/11
420 000,00 € LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol.s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. December 2012
Kúpna zmluva č.0600/0110/12 - pružný výrobný systém s robotickou obsluhou
0600/0110/12
420 000,00 € FESTO s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Marec 2013
zmluva č. 112/12 - pružný výrobný systém - prílohy
0603/0003/12
420 000,00 € Festo, spol. s r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Január 2014
Kúpna zmluva - ITMS 26250120053/2013 č. MTF 11/2014 - "Prístroje, zariadenia a stroje a stavebné úpravy spojené s inštaláciou ..."
0601/0003/14
Doplnená
420 000,00 € Datalan, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave