Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77520-2
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Artem Kasianenko
3. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 3/2324
9013/0414/23
3 540,00 € Diana Dobriian Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Október 2023
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium číslo: 155/2324
9013/0421/23
3 640,00 € Bc. Alexandra Švarcová Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 36/2324
9013/0422/23
2 880,00 € Ing. arch. Soňa Langová Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 37/2324
9013/0423/23
2 730,00 € Ing. arch. Natália Zaťková Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Október 2023
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium číslo: 200/2324
9013/0424/23
2 525,00 € Bc. Vladimíra Jalakšová Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Október 2023
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium číslo: 113/2324
9013/0425/23
4 044,00 € Bc. Šimon Gajdoš Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Október 2023
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium číslo: 101/2324
9013/0426/23
3 370,00 € Bc. Samuel Bobaľa Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Október 2023
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium číslo: 207/2324
9013/0427/23
3 235,00 € Filip Vladovič Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Október 2023
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium číslo: 121/2324
9013/0428/23
3 420,00 € Soňa Jantáková Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Október 2023
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium číslo: 19/2324
9013/0429/23
3 060,00 € Jozef Mikuláš Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Október 2023
Memorandum o spolupráci, MTF STU č. 99/2023
0600/0064/23
0,00 € Súkromná stredná odborná škola DSA Trnava Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
75098-3
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Oleksandr Lataniuk
3. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
74597-2
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Valeryia Pichuhina
3. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77521-2
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Aleksandr Osipov
3. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
74863-3
218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Lukáš Vrbka
3. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77529-2
218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Anhelina Pankratieva
3. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77480-2
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ema Drevenáková
3. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77344-1
218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Vladyslav Hulatkan
3. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77524-1
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Stanislav Prysiazhnyi