Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78876-1
108,33 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Tomáš Tisovský
13. Jún 2024
Zmluva o dielo, MTF STU č. 49/2024
0600/0041/24
22 214,40 € COMPRESSED GAS s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0033/24
9710/0033/24
144,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Ján Hollý
12. Jún 2024
Zmluva o dielo č. 9701/0021/2024
9701/0021/2024
5 026,60 € DIOS, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Jún 2024
Licenčná zmluva 9/2024 na vydanie diela
9009/0020/24
78,00 € doc. Ing. Peter Rantuch, PhD.; prof. Ing. Jozef Martinka, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Jún 2024
Licenčná zmluva 10/2024 na vydanie diela
9009/0021/24
0,00 € doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Jún 2024
Licenčná zmluva 11/2024 na vydanie diela
9009/0022/24
0,00 € Ing. Lukáš Nagy, PhD.; prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Jún 2024
Zmluva o dielo č. 9701/0014/2024
9701/0014/2024
1 609 771,27 € EURO-ŠTUKONZ a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
11. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78833-1
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Viktória Bordácsová
10. Jún 2024
Zmluva č. 9701/0016/2024 na výkon stavebného dozora investora
9701/0016/2024
9 360,00 € Vivos Limax, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní Služby č. 9701/0018/2024
9701/0018/2024
14 484,00 € IVANEX services s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Jún 2024
Zmluva č. 9701/0019/2024 na výkon stavebného dozora investora
9701/19/2024
9 240,00 € Vivos Limax, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78812-1
96,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Samuel Bogusz
8. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78815-1
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Nikola Števaňáková
8. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78816-1
109,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Martin Miklovič
8. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78817-1
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Kamil Lacika
7. Jún 2024
Memorandum o porozumení č. 0301/0059/24
0301/0059/24
0,00 € Bizzcom s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Jún 2024
Zmluva o spolupráci č. 0301/0060/24
0301/0060/24
9 600,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Accenture Technology Solutions - Slovakia, s.r.o.
7. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0018/24
0404/0018/24
0,00 € Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0019/24
0404/0019/24
0,00 € Biosynth s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave