Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2014
Kúpna zmluva č. 0201/0022/14 - "Kompresorové chladiace zariadenie pre Aulu A. Stodolu SjF STU v Ba".
0201/0022/14
47 100,00 € ABC Klíma, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. September 2020
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 76/2021
9013/0134/20
Doplnená
4 355,00 € Abdul Qavi Tokhi Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. September 2021
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 57/2122
9013/0159/21
1 833,00 € Abdullah Mohammed Maged Al-Ward Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. Marec 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 236/2122
9013/0082/22
1 880,00 € Abdullah Mohammed Maged Al-Ward Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. September 2021
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 153/2122
9013/0140/21
2 843,00 € Ábel Keve Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. Máj 2015
Zmluva o dielo č. 31/26240220084/2015
9001/0034/15
184 420,00 € ABONUS s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Október 2017
Darovacia zmluva č. 0701/0043/17
0701/0043/17
396,00 € ABONUS s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Jún 2015
Kúpna zmluva č. 22/26240220039/2015
0701/0022/15
17 712,00 € ABONUS, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Marec 2015
Darovacia zmluva č. MTF 56/2015
0600/0018/15
200,00 € ACB, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. Júl 2017
Zmluva č. D-2/2017 o nájme stojiska
0301/0068/17
Doplnená
400,00 € Accenture Technology Soloutions - Slovakia, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. December 2017
Zmluva o výskumnej spolupráci a partnerstve č. 0701/0058/17
0701/0058/17
Doplnená
85 400,00 € Accenture Technology Solutions - Slovakia, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. August 2013
Darovacia zmluva , ev. č. 56/2013
0701/045/13
0,00 € Accenture, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Júl 2017
Darovacia zmluva č. 0301/0065/17
0301/0065/17
Doplnená
0,00 € Accenture, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. August 2017
Darovacia zmluva č. 0301/0075/17
0301/0075/17
0,00 € Accenture, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. December 2017
Darovacia zmluva o finančnej podpore - dare č. 0701/0056/17
0701/0056/17
500,00 € Accenture, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Január 2019
Darovacia zmluva č. 0301/0005/19
0301/0005/19
0,00 € Accenture, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Apríl 2021
Darovacia zmluva č. 0301/0041/21
0301/0041/21
0,00 € Accenture, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Apríl 2021
Darovacia zmluva č. 0501/0006/21
0501/0006/21
0,00 € Accenture, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. December 2011
Dohoda o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií č.2011/1
č.2011/1
0,00 € ACCURATIO, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Október 2014
Rámcová dohoda č. 9703/0009/14 - "Dodávka náterových farieb, lakov a tmelov".
9703/0009/14
23 640,00 € ACKER, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave