Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 22/2223
9013/0130/23
995,00 € doc. Ing. Radovan Holubek, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 23/2223
9013/0131/23
995,00 € doc. Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 26/2223
9013/0132/23
1 115,00 € Ing. Dušan Bortňák, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Marec 2023
Zmluva o dielo, MTF STU č. 29/2023
0600/0015/23
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
22. Marec 2023
Licenčná zmluva 02/2023 na vydanie diela, č. 0401/0027/23
0401/0027/23
0,00 € doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.; prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.; doc. Ing. Juraj Oravec, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67974-1
196,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Maksym Lyhun
22. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67968-1
196,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Mitra Tanhapour
22. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67994-1
94,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Yaroslav Chonka
22. Marec 2023
Darovacia zmluva č. 0201/0008/23
0201/0008/23
1 000,00 € Centrum výskumu a vývoja, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Marec 2023
Zmluva o spolupráci č. 0501/0007/23
0501/0007/23
6 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave J&T REAL ESTATE, a.s.
21. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na školenie medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 40/2223
9013/0119/23
4 272,00 € JUDr. Lucia Rybanská Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na školenie medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 41/2223
9013/0120/23
4 272,00 € Mgr. Natália Molnárová Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67941-2
93,30 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Zuzana Halásová
21. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67940-2
93,30 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Tatiana Liptáková
21. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2023, MTF STU č. 31/2023
0600/0016/23
5 884,48 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Marec 2023
Zmluva o sponzoringu a zabezpečení reklamy č. 0401/0024/23
0401/0024/23
700,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Teva Czech Industries s.r.o.
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 36/2223
9013/0104/23
1 260,00 € doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 3/2223
9013/0117/23
1 115,00 € Ing. Erika Kučerová Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 211/2223
9013/0122/23
2 349,00 € Mgr. Maryna Babenko Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 68/2223
9013/0123/23
2 880,00 € Ing. Dagmar Žáková Slovenská technická univerzita v Bratislave