Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na školenie medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 63/2022
9013/0177/24
2 080,00 € Lucia Miadoková, M.Sc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 66/2022
9013/0178/24
2 260,00 € prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 42/2324
9013/0179/24
1 200,00 € doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 39/2324
9013/0180/24
930,00 € Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 38/2324
9013/0181/24
930,00 € Ing. Silvia Gregušová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 41/2324
9013/0182/24
1 115,00 € doc. Mgr. art. Martin Uhrík, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 40/2324
9013/0184/24
1 115,00 € MArch. Ing. arch. Roman Hajtmanek, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 43/2324
9013/0190/24
1 200,00 € doc. RNDr. Mária Minárová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 44/2324
9013/0199/24
1 200,00 € doc. Ing. Katarína Tvrdá, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí sponzorského daru č. 9015/0001/24
9015/0001/24
1 000,00 € Takeda Innovations Slovakia s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2024/AHSFSTU
0201/0012/24
500,00 € Nadácia EPH Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 371/2324
9013/0203/24
420,00 € Matúš Dudáš Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 372/2324
9013/0204/24
420,00 € Alexander Adrien Repa Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 98/2324
9013/0205/24
2 600,00 € Ing. Martin Kotian Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 103/2324
9013/0206/24
1 488,00 € Ing. arch. Natália Zaťková Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 100/2324
9013/0207/24
960,00 € Mgr. Barbora Dubovská Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78538-1
108,30 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Saeid Hassankhani Dolatabadi
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 64/2022
9013/0210/24
2 340,00 € prof. Ing. Valentino Vranić, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 65/2022
9013/0211/24
2 340,00 € Mgr. Aleksandra Vranić Slovenská technická univerzita v Bratislave
11. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 0401/0028/24
0401/0028/24
100,00 € CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave