Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2023
Licenčná zmluva RP-35/2023 na vydanie diela
9009/0063/23
150,00 € prof. Ing. Václav Havelský, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. December 2023
Nadácia ESET - Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) - finančný príspevok č. 9015/0002/23
9015/0002/23
6 000,00 € Nadácia ESET Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. December 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77823-3
254,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Andrej Šuvada
19. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu č. 0201/0038/23
0201/0038/23
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave WINDOW GLASS, s.r.o.
19. December 2023
Zmluva o dodaní služby č. 0101/0102/23
0101/0102/23
6 120,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave ČSOB Advisory, s.r.o.
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 3/2023, č. 9014/0008/23
9014/0008/23
2 323,58 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET
19. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu č. 0201/0040/23
0201/0040/23
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave WAY INDUSTRIES, a.s.
19. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu č. 0201/0042/23
0201/0042/23
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave ECPU, s.r.o.
19. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu č. 0201/0043/23
0201/0043/23
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Bizzcom s.r.o.
19. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu č. 0201/0044/23
0201/0044/23
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Mobility & Innovation a.s.
19. December 2023
Darovacia zmluva č. 9006/0003/23
9006/0003/23
3 500,00 € Colliers International REMS, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. December 2023
Dohoda o poskytovaní vydavateľských služieb č. 9001/0097/23
9001/0097/23
0,00 € De Gruyter Poland Sp. z o.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. December 2023
Dohoda o poskytovaní vydavateľských služieb č. 9001/0098/23
9001/0098/23
0,00 € De Gruyter Poland Sp. z o.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 0401/0128/23
0401/0128/23
30 000,00 € Promiseo s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. December 2023
Zmluva č. 33/2023
0102/0027/23
462,48 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Münzcaffe, s.r.o.
18. December 2023
Zmluva o dielo č. 0201/0039/23
0201/0039/23
51 249,35 € MARPOL EU s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. December 2023
Zmluva o prevode práva na riešenie č. 9001/0091/23
9001/0091/23
30,00 € Bc. Patrik Anton Knaperek Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. December 2023
Zmluva o prevode práva na riešenie č. 9001/0092/23
9001/0092/23
30,00 € Ing. Róbert Málik Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. December 2023
Medziinštitucionálna dohoda 2021-2027 medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami č. 9013/0526/23
9013/0526/23
0,00 € Federal University of Technology Owerri Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. December 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77821-2
226,22 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Iaroslava Kurban