Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve a o vzájomnej spolupráci č. 0101/0050/23
0101/0050/23
0,00 € University of Novi Sad Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77347-2
218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Jakub Staš
26. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77358-2
228,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Petra Gažiová
26. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77324-1
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Viktoriia Sym
26. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77354-2
216,60 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Marko Skačan
26. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77379-2
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Anastasiia Zavidliak
26. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77319-1
216,60 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Uliana Kulchytska
26. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77308-2
202,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Veronika Kaminska
26. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
74238-1
226,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Oxana Dorčáková
26. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77380-2
226,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Veronika Pribylinová
25. September 2023
Dohoda o spolupráci v odbornej študentskej praxi medzi školou a pracoviskom praxe, MTF STU č. 98/2023
0600/0060/23
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Stredná priemyselná škola technická
25. September 2023
Kúpno-predajná zmluva, MTF STU č. 97/2023
0600/0059/23
601,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave RBITech spol. s r.o.
25. September 2023
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV č. APVV-22-0610_SAV
0101/0047/23
47 227,00 € Ústav hydrológie SAV, v.v.i. Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77304-2
218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Marta Lutsyk
25. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77209-2
226,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Pavol Rejduga
25. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77290-2
192,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Andrii Chernyshov
25. September 2023
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV č. APVV-22-0005_TnUAD
0101/0049/23
15 260,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v trenčíne Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77134-2
272,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Attila Hriňa
25. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
72725-2
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Matej Pirschel
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77117-1
218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adriána Kukučková