Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 334/2324
9013/0111/24
820,00 € Tereza Senková Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 81/2324
9013/0118/24
2 032,00 € Mgr. art. Jana Michálková Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 77/2324
9013/0119/24
1 569,00 € Ing. Olívia Dakošová Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 82/2324
9013/0120/24
1 730,00 € Ing. arch. Matúš Kiaček Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 333/2324
9013/0112/24
820,00 € Jennifer Zsoldosová Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Marec 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium číslo: 289/2324
9013/0546/23
3 527,00 € Bc. Lenka Škorupková Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 332/2324
9013/0113/24
820,00 € Vanda Sláčiková Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Február 2024
Rámcová licenčná zmluva na Software č. 9014/0001/24
9014/0001/24
6 984,12 € Hexagon Manufacturing Intelligence GmbH Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb, MTF STU č. 18/2024
0600/0016/24
300,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Trnavský samosprávny kraj
27. Február 2024
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0004/24
9710/0004/24
144,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Dana Willimová
27. Február 2024
Nájomná zmluva ÚZ ŠDaJ STU č.9702/0001/24
9702/0001/24
1 200,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave KMVK s.r.o.
27. Február 2024
Nájomná zmluva ÚZ ŠDaJ STU č.9707/0001/24
9707/0001/24
3 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave KMVK s.r.o.
28. Február 2024
Nájomná zmluva ÚZ ŠDaJ STU č.9708/0001/24
9708/0001/24
1 200,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave KMVK s.r.o.
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb, MTF STU č. 19/2024
0600/0017/24
15 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava
29. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78391-1
112,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Petra Svoradová
29. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78392-1
96,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Artur Vladár
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 40/2022
9013/0095/24
2 340,00 € Milan Husár Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 39/2022
9013/0096/24
2 340,00 € Vladimír Ondrejička Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 34/2022
9013/0097/24
1 715,00 € Ivan Špánik Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 36/2022
9013/0098/24
1 715,00 € prof. Ing. Juma Haydary, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave