Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78606-2
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Róbert Garai
18. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78629-2
254,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Zuzana Gazdíková
17. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78625-1
112,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Olena Chernova
17. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78583-2
254,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Stanislava Popelková
17. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78603-1
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Matúš Orság
17. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78667-2
278,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Yelyzaveta Frundina
16. Máj 2024
Darovacia zmluva, MTF STU č. 40/2024
0600/0036/24
0,00 € OSRAM, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Máj 2024
Licenčná zmluva 05/2024 na vydanie diela, č. 0401/0034/24
0401/0034/24
0,00 € doc. Ing. Mário Mihaľ, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0028/24
9710/0028/24
154,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Martin Komák, PhD.
16. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 72/2022
9013/0247/24
2 260,00 € Ing. Peter Oswald, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Máj 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 08/2023
9013/0248/24
1 580,00 € doc. Ing. Nataliia Yehorchenkova, DrSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 12/2022
9013/0255/24
3 660,00 € Ing. Milan Husár, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 51/2324
9013/0263/24
660,00 € Natália Gurská, M.A. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 47/2324
9013/0264/24
540,00 € Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 55/2324
9013/0265/24
540,00 € Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 57/2324
9013/0266/24
660,00 € Mgr. Peter Klimáček Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 111/2324
9013/0267/24
1 780,00 € Ing. Nikola Kurucová Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Máj 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 56/2324
9013/0268/24
1 320,00 € Mgr. Peter Bobalik Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 54/2324
9013/0269/24
1 260,00 € Ing. Peter Ťapák, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 52/2324
9013/0270/24
1 260,00 € doc. Ing. Pavol Bisták, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave