Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. August 2017
Zmluva o partnerstve č. 0701/0029/17
0701/0029/17
428 450,00 € Adbee digital s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Júl 2019
Dohoda o zachovávaní mlčanlivosti č. 0301/0059/19
0301/0059/19
0,00 € ADDSEN, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. 9001/0057/22
9001/0057/22
34 560,00 € ADDSEN, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. 9001/0058/22
9001/0058/22
64 800,00 € ADDSEN, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Marec 2022
Zmluva o sprostredkovaní č. 0101/0015/22
0101/0015/22
4 800,00 € ADECCO Slovakia, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Jún 2020
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0054/20
0404/0054/20
0,00 € Adelle Davis, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Apríl 2021
Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci č. 0401/0051/21
0401/0051/21
1,00 € Adient Slovakia s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. Máj 2022
Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci č. 0401/0026/22
0401/0026/22
1,00 € Adient Slovakia s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. Máj 2013
Zmluva - umiestnenie predajného automatu v ŠD blok A vestibul
0600/0036/13
Doplnená
60,00 € ADINE s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Júl 2022
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad č. 9012/0020/22
9012/0020/22
0,00 € Aditya Khatiwala Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Február 2021
Zmluva o dielo, MTF STU č. 11/2021
0600/0005/21
80 400,00 € ADM design, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. November 2021
Kúpna zmluva, MTF STU č. 168/2021
0600/0137/21
3 960,00 € Admasys SK, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. September 2020
Zmluva o dielo MTF STU č. 103/2020
0600/0088/20
38 214,13 € ADMAX TECH s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Január 2016
Servisná zmluva č. 16-39-01
0600/0138/15
0,00 € ADMAX TECH, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Január 2019
Servisná zmluva č. 19-39-001, MTF č. 150/2018
0600/0097/18
Doplnená
6 194,70 € ADMAX TECH, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Júl 2022
Rámcová servisná zmluva č. 22-39-001, MTF STU č. 100/2022
0600/0076/22
28 472,40 € ADMAX TECH, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. September 2017
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 6/1718
9013/0145/17
2 025,00 € Adrian Böhmer Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. August 2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 47/1920
9013/0246/19
3 259,00 € Adrián Jankovič Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Jún 2018
Zmluva o dielo č. 9701/0019/2018
9701/0019/18
1 560,00 € Adrian Molnár Slovenská technická univerzita v Bratislave
28. Október 2016
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 35/1617
9013/0200/16
1 988,00 € Adrián Perháč Slovenská technická univerzita v Bratislave