Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77178-3
243,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Dadullah Khudayar
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
75618-3
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Taisiia Korytova
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77327-2
218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Leonid Nykytenko
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
73795-2
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Laura Ollivier
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77017-1
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Volodymyr Rybka
22. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77158-2
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Matúš Fuksa
22. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77203-2
218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ladislav Nagy
22. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77214-2
226,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Yaroslav Pokhilevych
22. September 2023
Zmluva č. 12/2023
0101/0054/23
840,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Pavol Mattoš
22. September 2023
Zmluva č. 13/2023
0101/0055/23
520,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave TERMOCOM, spol. s r.o.
22. September 2023
Zmluva č. 15/2023
0101/0056/23
520,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Dušan Štefanovič
22. September 2023
Zmluva č. 14/2023
0101/0057/23
520,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Občianske združenie Horoklub Amater
22. September 2023
Licenčná zmluva RP-18/2023 na vydanie diela
9009/0041/23
144,00 € Ing. Marek Blahušiak, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 08/2022
9013/0184/23
1 715,00 € Ing. Milan Husár, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 09/2022
9013/0186/23
1 715,00 € Ing. Sila Ceren Varis Husar, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
71488-4
218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Hlib Kokin
22. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
72719-3
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Jankanič
22. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77212-2
243,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Yaroslav Maksymchuk
22. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
72706-4
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Matej Kvočka
22. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
72121-3
218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Bucko