Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Február 2019
Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. 9012/0002/19
9012/0002/19
23 988,00 € ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA DVORECKÝ & PARTNERI s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Február 2019
Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. 9012/0003/19
9012/0003/19
23 988,00 € ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA DVORECKÝ & PARTNERI s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Január 2020
Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. 9012/0001/20
9012/0001/20
23 988,00 € ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA DVORECKÝ & PARTNERI s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Január 2020
Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. 9012/0002/20
9012/0002/20
23 988,00 € ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA DVORECKÝ & PARTNERI s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Január 2020
Zmluvu o poskytovaní právnych služieb č. 9012/0003/20
9012/0003/20
23 988,00 € ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA DVORECKÝ & PARTNERI s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Jún 2021
Dohoda o ukončení Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby
9012/0002/21
0,00 € ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA DVORECKÝ & PARTNERI s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. Október 2012
Zmluva s č.9018/0003/12 o poskytovaní právnych služieb
9018/0003/12
11 988,00 € ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA DVORECKÝ&BOHUNICKÝ s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Apríl 2015
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
0301/0027/15
19 800,00 € Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s. r. o Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Máj 2016
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
0301/0046/16
19 800,00 € Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Máj 2017
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci č. 0301/0046/17
0301/0046/17
23 880,00 € Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
11. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci č. 0301/0038/18
0301/0038/18
23 880,00 € Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Júl 2019
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci č. 0301/0058/19
0301/0058/19
114 000,00 € Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. Jún 2011
Zmluva o poskytnutí služieb č.65/2011-projekt:Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ ITMS kód projektu 26110230024
č.65/2011
45 009,00 € Advokátska kancelária PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. September 2019
Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 0301/0103/19
0301/0103/19
2 000,00 € AerobTec, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Október 2019
Darovacia zmluva č. 0301/0114/19
0301/0114/19
100,00 € AerobTec, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Máj 2021
Zmluva o partnerstve číslo zmluvy: 086/2021/OPII/VA/PZ
0301/0054/21
Doplnená
6 353 865,34 € AerobTec, s.r.o.; MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.; Žilinská univerzita v Žiline Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. December 2021
Zmluva č. 9701/0012/2021
9701/0012/2021
Doplnená
5 940,00 € AFRY CZ s.r.o. - organizačná zložka Slovensko Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Máj 2017
Rámcová dohoda MTF č. 80/2017
0600/0036/17
5 998,80 € AG NÁRADIE - AGRODEAL s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Máj 2017
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 17/1617
9013/0044/17
1 780,00 € Agampadi Amila Eranda De Silva Pandithasekara Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. December 2022
Rámcová zmluva o partnerstve, spoločnom postupe a vzájomnej spolupráci č. 9001/0096/22
9001/0096/22
0,00 € AGEL SK a.s.; Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL n.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave