Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2023
Dohoda o spolupráci v odbornej študentskej praxi medzi školou a pracoviskom praxe, MTF STU č. 42/2023
0600/0023/23
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Stredná priemyselná škola technická
26. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Vyšehradský grant č. 22210032
9006/0001/23
29 500,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Medzinárodný vyšehradský fond
26. Apríl 2023
Darovacia zmluva č. 0301/0055/23
0301/0055/23
1 500,00 € Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Apríl 2023
Zmluva o dielo č. 0301/0066/23
0301/0066/23
68 400,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Apríl 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0034/2023
9710/0034/23
129,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Pavol Kajánek, PhD.
26. Apríl 2023
Mandátna zmluva č. 9001/0017/23
9001/0017/23_ACCORD
7 200,00 € MJZ.BO, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. Apríl 2023
Dohoda o urovnaní č. 0202/0015/23
0202/0015/23
1 256,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave František Obala
25. Apríl 2023
Dohoda o mlčanlivosti, MTF STU č. 41/2023
0600/0022/23
0,00 € Optotune Holding AG Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Apríl 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 30/2223
9013/0168/23
2 580,00 € Ing. Dominika Tomášková Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Apríl 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 29/2223
9013/0169/23
2 580,00 € Mgr. Peter Bobalik Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Apríl 2023
Zmluva o Dielo č. 9701/0012/2023
9701/0012/23
408 478,80 € R+S Service, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Apríl 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
68045-1
196,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Jana Grečnárová
21. Apríl 2023
Medziinštitucionálna dohoda 2021-2027 medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami č. 9013/0150/23
9013/0150/23
0,00 € Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Apríl 2023
Memorandum o porozumení č. 9013/0163/23
9013/0163/23
0,00 € Armenian State University of Economics Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Apríl 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 27/2223
9013/0161/23
1 235,00 € Ing. Helena Fidlerová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Apríl 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 32/2223
9013/162/23
2 880,00 € Aida Shayegani, MSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Apríl 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 31/2223
9013/0164/23
835,00 € Natália Gurská, M.A. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Apríl 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 9/2223
9013/0165/23
900,00 € doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Apríl 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 8/2223
9013/0166/23
900,00 € Ing. Ivan Katrenčík, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Apríl 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 28/2223
9013/0167/23
635,00 € doc. Ing. Róbert Sonnenschein, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave