Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2024
Licenčná zmluva 3/2024 na vydanie diela
9009/0006/24
78,00 € Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD.; prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Apríl 2024
Licenčná zmluva 4/2024 na vydanie diela
9009/0007/24
78,00 € prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.; doc. Ing. Mário Mihaľ, PhD.; Ing. Ivan Červeňanský, PhD.; Ing. Patrik Furda Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Apríl 2024
Rámcová dohoda na poskytovanie poradenstva č. 0301/0037/24
0301/0037/24
83 988,00 € JFcon, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Apríl 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium číslo: 06/2023
9013/0093/24
2 320,00 € Sofiia Shepelieva Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Apríl 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium číslo: 07/2023
9013/0094/24
2 000,00 € Olena Chernova Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 60/2022
9013/0142/24
2 160,00 € prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 45/2022
9013/0143/24
2 080,00 € prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Apríl 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na stáž číslo: 90/2324
9013/0165/24
3 502,00 € Ing. Ivan Kenický Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 62/2022
9013/0168/24
2 075,00 € doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 61/2022
9013/0169/24
2 075,00 € Ing. Milan Husár, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 93/2324
9013/0171/24
420,00 € Ing. Patrícia Jánošková Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 91/2324
9013/0172/24
420,00 € Ing. Tomáš Hakszer Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78523-3
112,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Andreea Ioana Tataru
3. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78492-2
127,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Michaela Majdanová
3. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78531-2
219,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Anna Kashuba
2. Apríl 2024
Dohoda o spolupráci v odbornej študentskej praxi medzi školou a pracoviskom praxe, MTF STU č. 25/2024
0600/0020/24
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Stredná priemyselná škola technická
2. Apríl 2024
Dohoda o spolupráci v odbornej študentskej praxi medzi školou a pracoviskom praxe, MTF STU č. 26/2024
0600/0021/24
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Stredná priemyselná škola dopravná
2. Apríl 2024
Dohoda o spolupráci v odbornej študentskej praxi medzi školou a pracoviskom praxe, MTF STU č. 27/2024
0600/0022/24
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Stredná priemyselná škola technická
2. Apríl 2024
Rámcová zmluva o spolupráci č. 0203/0001/24
0203/0001/24
0,00 € Kistler Bratislava, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru č. 24-04
0201/0008/24
2 000,00 € Slovenské elektrárne, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave