Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2013
Kúpna zmluva č. 1/26240220061/2013 - software
0401/0022/13
8 970,00 € AGEM Computers, spol. s r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. December 2013
Kúpna zmluva č. MTF 113/2013 - "Software na modelovanie softvérovej architektúry a Integrované vývojové prostredie ..."
0601/0008/13
4 836,00 € AGEM Computers, spol. s r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. Február 2014
Kúpna zmluva č. 9/26240120028/2014 - "Pracovná stanica".
9001/0009/14
1 792,80 € AGEM Computers, spol. s r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Júl 2016
Rámcová dohoda - 2. časť: PC, monitory a komponenty
9099/0003/16
682 599,20 € AGEM COMPUTERS, spol. s r. o.; Tecton, A.S.; Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. August 2020
Zmluva o dielo č. 9001/0054/20
9001/0054/20_ACCORD
21 426,36 € AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. Marec 2014
Zmluva o dielo č. 17/26240120028/2014 - "Vypracovanie analýz -(2.B.4.1., 2.B.4.2., 2.B.4.3., 2.B.4.4.)
9001/0026/14
131 850,00 € AGEMSOFT, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. Február 2011
Kúpna zmluva
č.1/26240120019/2011
Doplnená
165 072,00 € AGEMSOFT, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Apríl 2011
Dodatok č.2 ku KZ č.1/26240120019/2011
Dod.č.2 ku KZ č.1/26240120019/2011
165 072,00 € AGEMSOFT, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Máj 2011
Dodatok č.3 o poskytnutí prostriedkov č.LPP-0384-09
Dodatok č.3
11 096,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Máj 2011
Dodatok č.6 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č.LPP-0171-07 v znení jej platných dodatkov
č.LPP-0171-07
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Máj 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-CZ-0143-09
č.SK-CZ-0143-09
1 574,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Máj 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-CZ-0180-09
č.SK-CZ-0180-09
1 596,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Máj 2011
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č.LPP-0171-07 v znení jej platných dodatkov
č.LPP-0171-07
3 037,25 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. September 2011
Dodatok č.7 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0171-07 v znení jej platných dodatkov
Dod.č.7 LPP-0171-07
3 037,24 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. September 2011
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č.LPP-0384-09
0600/0046/11
11 096,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Január 2012
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0384-09
LPP-0384-09
Doplnená
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Október 2012
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č.APVV-0076-11-riešenie projektu
0600/0079/12
Doplnená
378 392,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. December 2012
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č.SK-CZ-0195-11
0600/0112/12
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. Január 2013
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostr.č.SK-CZ-0168-11
1/0600/0111/12
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
28. Marec 2013
Dodatok č. 2 - predloženie ročnej a záverečnej správy o postupe prác na Projekte a o hospodárení s poskytnutými finančnými prostriedkami k zmluve č. SK-CZ-0195-11
0600/0018/13
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave