Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí Služby č. 9701/0015/2023
9701/0015/2023
5 039,11 € TOLAD, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Máj 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0013/23
0404/0013/23
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Máj 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0014/23
0404/0014/23
0,00 € PEKÁREŇ ČASTÁ - Jozefína Vadovičová Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Máj 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0015/23
0404/0015/23
0,00 € Tatranská mliekareň a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Máj 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0017/23
0404/0017/23
0,00 € Cheesio s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Máj 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0018/23
0404/0018/23
0,00 € wolfcraft SK, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Máj 2023
Zmluva o spolupráci č. 0501/0017/23
0501/0017/23
400,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave kapitalks
23. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 9001/0035/23
9001/0035/23
Doplnená
284 435,00 € Devmatech sp.j. E.Bojarski Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
68074-1
188,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Iveta Urbanská
22. Máj 2023
Licenčná zmluva 08/2023 na vydanie diela, č. 0401/0048/23
0401/0048/23
0,00 € doc. Ing. Pavol Hudec, PhD.; Ing. Michal Horňáček, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Máj 2023
Licenčná zmluva 9/2023 na vydanie diela
9009/0009/23
0,00 € doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.; Ing. Martin Necpal, PhD.; Ing. Róbert Sobota, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Máj 2023
Licenčná zmluva 10/2023 na vydanie diela
9009/0010/23
0,00 € Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Máj 2023
Licenčná zmluva 11/2023 na vydanie diela
9009/0011/23
0,00 € prof. Ing. Peter Segľa, DrSc.; doc. Ing. Vladimír Jorík, CSc.; prof. Ing. Ján Moncoľ, DrSc.; doc. Ing. Ján Pavlik, PhD.; Ing. Lukáš Pogány, PhD.; doc. Ing. Ivan Šalitroš, DrSc.; doc. Ing. Jozef Švorec, PhD.; Ing. Miroslav Tatarko, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 1/2023, č. 9051/0001/23
9051/0001/23
10 221,35 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
18. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 56/2223
9013/0171/23
1 340,00 € Mennatallah Said Mohamed Tawfik Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na školenie medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 67/2223
9013/0193/23
2 980,00 € Iveta Husárová Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Máj 2023
Medziinštitucionálna dohoda 2021-2027 medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami č. 9013/0201/23
9013/0201/23
0,00 € University of Tabriz Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na školenie medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 04/2022
9013/0174/23
2 160,00 € Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Máj 2023
Medziinštitucionálna dohoda 2020-2023 medzi inštitúciami v Programových a Partnerských krajinách č. 9013/0202/23
9013/0202/23
0,00 € University of Wollongong Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 0102/0014/23
0102/0014/23
122 835,60 € Slovenská technická univerzita v Bratislave VUJE, a.s.