Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2023
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad č. 9004/0020/23
9004/0020/23
0,00 € Radovan Bujdák Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. November 2023
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad č. 9004/0021/23
9004/0021/23
0,00 € René Kandra Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. November 2023
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad č. 9004/0022/23
9004/0022/23
0,00 € Boris Pekár Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. November 2023
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad č. 9004/0023/23
9004/0023/23
0,00 € Juraj Kosec Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. November 2023
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad č. 9004/0024/23
9004/0024/23
0,00 € Matej Hubert Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. November 2023
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad č. 9004/0025/23
9004/0025/23
0,00 € Alica Pösingerová Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. November 2023
Licenčná zmluva 22/2023 na vydanie diela
9009/0049/23
54,00 € Ing. Blažej Bucha, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. November 2023
Licenčná zmluva 23/2023 na vydanie diela
9009/0050/23
0,00 € doc. Ing. Martin Halaj, PhD.; doc. Ing. Mgr. Jan Rybář, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. November 2023
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium číslo: 222/2324
9013/0475/23
540,00 € Illia Novak Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. November 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 29/2324
9013/0476/23
1 780,00 € Ing. Viktória Chovančíková Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. November 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 47/2324
9013/0477/23
1 780,00 € Ing. Zuzana Sabová Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. November 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 42/2324
9013/0478/23
2 635,00 € Ing. Dajana Švoňavová Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. November 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 14/2324
9013/0479/23
1 115,00 € doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. November 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 13/2324
9013/0480/23
1 115,00 € doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. November 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 12/2324
9013/0481/23
3 480,00 € Lucia Miadoková, M.Sc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. November 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 5/2324
9013/0482/23
3 480,00 € Ing. Tomáš Milesich, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. November 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 4/2324
9013/0483/23
3 480,00 € doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. November 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 6/2324
9013/0484/23
3 480,00 € Ing. Ján Danko, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. November 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 3/2324
9013/0485/23
3 480,00 € Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. November 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77702-2
218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Andrii Chaika