Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2013
Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0384-09
0600/0037/13
Doplnená
2 487,50 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. November 2013
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0023-12 - "Výskum nových spájkovacích zliatin pre ..."
0601/0005/13
Doplnená
250 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. November 2013
Zmluva o poskytnutí prostriedkov š. APVV-0248-12 - "Výskum vlastností zvarových spojov ..."
0601/0006/13
Doplnená
487 848,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Marec 2014
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb č. 01/CVT/06 uzavretej dňa 03.02.2006 v znení jej dodatku zo dňa 30.09.2009
9014/0010/14
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. Apríl 2015
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-SRB-2013-0034; MTF 86/2015
0600/0068/15
Doplnená
7 210,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. August 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-CZ-2013-0182
0600/0073/15
Doplnená
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2016
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-PT-2015-0017
0600/0042/16
Doplnená
4 400,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2016
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-CN-2015-0012
0600/0043/16
Doplnená
7 800,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2016
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-FR-2015-0006
0600/0044/16
Doplnená
5 300,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. August 2016
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0337
0600/0096/16
Doplnená
111 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. August 2016
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0319
0600/0097/16
Doplnená
315 603,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. August 2016
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0508
0701/0027/16
Doplnená
91 229,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. August 2016
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0049
9001/0023/16
Doplnená
313 780,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. September 2016
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0168; MTF č. 151/2016
0600/0095/16
Doplnená
137 378,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. September 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. DS-2016-0038
0600/0070/17
Doplnená
10 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. Október 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0567
0501/0037/17
189 363,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Október 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. DS-2016-0047
0501/0038/17
Doplnená
10 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. November 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0006
0301/0092/17
249 046,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. November 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0059
0301/0093/17
Doplnená
250 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. November 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0124
0301/0094/17
Doplnená
239 500,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave