Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2023
Zmluva o zabezpečení podmienok pre vypracovanie záverečnej práce študentov č. 0404/0116/23
0404/0116/23
0,00 € Výskumný ústav vodného hospodárstva Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. November 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77705-2
202,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Anastasiia Havryliuk
7. November 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77704-2
218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Bohdan Torianyk
7. November 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77692-2
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Timotej Abrhan
7. November 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0063/23
9710/0063/23
144,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Jaroslav Rentka
7. November 2023
Zmluva o nájme číslo: ABO - 627030/1/2023
0201/0032/23
393,24 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. November 2023
Zmluva o spolupráci č. 0201/0031/23
0201/0031/23
0,00 € MAKINO s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. November 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77670-2
112,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Anita Wodecká
7. November 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77679-2
101,05 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Kolett Klein
6. November 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta, č. 0404/0115/23
0404/0115/23
0,00 € Schneider Electric Systems Slovakia s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci Erasmus+ mobility medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 27/2022
9013/0468/23
1 400,00 € Svitlana Borba-Pohrebniak Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. November 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 8/2324
9013/0469/23
995,00 € prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. November 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 7/2324
9013/0470/23
930,00 € Ing. Martin Komák, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. November 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 46/2324
9013/0471/23
2 880,00 € Ing. arch. Tatiana Machyňáková Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. November 2023
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV č. APVV-22-0151_SAV
0101/0083/23
69 997,00 € Archeologický ústav SAV, v.v.i. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. November 2023
Memorandum o spolupráci č. 4/2023/STUSJF/SNAS
0201/0021/23
0,00 € Slovenská národná akreditačná služba Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. November 2023
Zmluva o spolumajiteľstve predmetu priemyselného vlastníctva č. 9001/0072/23
9001/0072/23
0,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v.v.i.; Chemický ústav SAV, v.v.i. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. November 2023
Zmluva o dielo č. 9701/0025/2023
9701/0025/2023
4 246,61 € BCP HOLDING, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. November 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77701-1
112,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Šimon Novosad
3. November 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77695-2
127,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Sára Huťková