Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí sponzorského daru č. 9015/0001/23
9015/0001/23
1 000,00 € Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 01/2022
9013/0157/23
1 720,00 € Assoc. prof. Maryna Bordun Ph.D. Eng Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Máj 2023
Licenčná zmluva 06/2023 na vydanie diela, č. 0401/0043/23
0401/0043/23
0,00 € doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.; Ing. Ida Skotnicová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
68051-1
162,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Erik Masný
3. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
68050-1
186,66 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Michal Hájek
3. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
68048-1
98,40 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Emma Střišovská
2. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A21781638
0201/0013/23
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Apríl 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0028/23
9710/0028/23
129,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Veronika Sárköziová
21. Apríl 2023
Zmluva č. 0501/0011/23
0501/0011/23
140,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave ARGEMATIC, spol. s r.o.
28. Apríl 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0033/23
9710/0033/23
139,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Martin Komák, PhD.
29. Apríl 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67960-2
81,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Laura Bolgárová
27. Apríl 2023
Zmluva o dielo č. 0401/0031/23
0401/0031/23
9 750,00 € Franchisingová spoločnosť Media Coeli® - STILICO s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. Apríl 2023
Darovacia zmluva č. 0401/0040/23
0401/0040/23
0,00 € RAJO s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. Apríl 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0035/23
9710/0035/23
129,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Vladimír Kužel
27. Apríl 2023
Dohoda o spolupráci v odbornej študentskej praxi medzi školou a pracoviskom praxe, MTF STU č. 42/2023
0600/0023/23
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Stredná priemyselná škola technická
26. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Vyšehradský grant č. 22210032
9006/0001/23
29 500,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Medzinárodný vyšehradský fond
26. Apríl 2023
Darovacia zmluva č. 0301/0055/23
0301/0055/23
1 500,00 € Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Apríl 2023
Zmluva o dielo č. 0301/0066/23
0301/0066/23
68 400,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Apríl 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0034/2023
9710/0034/23
129,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Pavol Kajánek, PhD.
26. Apríl 2023
Mandátna zmluva č. 9001/0017/23
9001/0017/23_ACCORD
7 200,00 € MJZ.BO, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave