Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Júl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 129/2324
9013/0405/24
1 630,00 € Mgr. art. Jana Michálková Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na školenie medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 69/2022
9013/0281/24
1 300,00 € Assoc. Prof. Yurii Shabelnyk Ph.D. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Júl 2024
Licenčná zmluva 12/2024 na vydanie diela
9009/0023/24
78,00 € doc. Ing. Juraj Ďuďák, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Júl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79468-4
119,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Bianka Bartková
5. Júl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79438-3
113,40 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Filip Pekarik
5. Júl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79569-2
113,40 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Kateryna Bilous
5. Júl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78911-2
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Viktor Budylin
5. Júl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79647-1
112,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Nina Jurišová
5. Júl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78802-2
113,40 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Róbert Baláž
5. Júl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79630-2
113,40 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Zuzana Peťková
5. Júl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78801-3
113,40 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Daniela Sepešiová
4. Júl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79214-3
113,40 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Miček
4. Júl 2024
Zmluva o nájme vyhradeného parkovacieho miesta č. 27/2024 R-STU
9003/0003/24
850,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave European Alliance for Innovation n.o.
4. Júl 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA - LOKÁCIE č. 28/2024 R-STU
9003/0004/24
5 990,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Paprika Studios, s.r.o.
4. Júl 2024
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č. 30043795
0201/0019/24
264,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Linde Gas s.r.o.
4. Júl 2024
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
0600/0048/24
73,20 € Linde Gas s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Júl 2024
Zmluva o výkone činností vo verejnom záujme
0501/0020/24
21 600,00 € Visions Consulting, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Júl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79542-1
127,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Tatiana Sivčáková
3. Júl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79095-3
112,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Kuburah Onize Ismaila
3. Júl 2024
Zmluva o prevode práva na riešenie č. 9001/0041/24
9001/0041/24
30,00 € Ing. Vratislav Režo Slovenská technická univerzita v Bratislave