Centrálny register zmlúv

Prešovská univerzita v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
027/2009/2.2/OPVaV/DO4
0,00 € Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ Prešovská univerzita v Prešove
15. Marec 2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
025/2009/202/OPVaV/DO5
0,00 € Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ Prešovská univerzita v Prešove
15. Marec 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
025/2009/2.2/OPVaV/DO6
0,00 € Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ Prešovská univerzita v Prešove
16. Marec 2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
1/2008-8
0,00 € VJ, s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
25. Marec 2011
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve
140/01-RPU
0,00 € Tibor Kollár Prešovská univerzita v Prešove
25. Marec 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
017/2009/2.1/OPVaV
0,00 € Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ Prešovská univerzita v Prešove
25. Marec 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
018/2009/2.2/OPVaV
0,00 € Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ Prešovská univerzita v Prešove
11. Apríl 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
025/2009/5.1/OPVaV
0,00 € Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ Prešovská univerzita v Prešove
16. Máj 2011
Rámcová dohoda
25/2011
0,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Prešovská univerzita v Prešove
17. Máj 2011
Zmluva o službe č. 2010/01 o EPS a ER
2010/01
0,00 € D+K ALARM s.r.o. Prešov Prešovská univerzita v Prešove
19. Máj 2011
Zmluva o pripojení
DOL 0211005
0,00 € DELTA ONLINE spol. s r.o. Prešovská univerzita v Prešove
7. Jún 2011
Hromadná poistná zmluva
17 717 030
0,00 € Union poisťovňa, a. s. Prešovská univerzita v Prešove
13. Jún 2011
Zmluva o spolupráci
33/2011-M
0,00 € Združenie CKM SYTS Prešovská univerzita v Prešove
13. Jún 2011
Dodatok č.7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
025/2009/2.2/OPVaV/7
0,00 € Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ Prešovská univerzita v Prešove
20. Jún 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
025/2009/5.1/OPVaV/D04
0,00 € Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ Prešovská univerzita v Prešove
20. Jún 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
036/2010/5.1/OPVaV
0,00 € Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ Prešovská univerzita v Prešove
21. Jún 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
055/2010/2.1/OPVaV/D03
0,00 € Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ Prešovská univerzita v Prešove
24. Jún 2011
Dodatok č 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
026/2009/2.2/OPVaV
0,00 € Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ Prešovská univerzita v Prešove
24. Jún 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
031/2009/2.1/OPVaV/D04
0,00 € Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ Prešovská univerzita v Prešove
24. Jún 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
030/2009/2.1/OPVaV/D06
0,00 € Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ Prešovská univerzita v Prešove