Centrálny register zmlúv

Katolícka univerzita v Ružomberku

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2011
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
ZML 5/2011 RE
Doplnená
0,00 € ZKM Group s.r.o., Muškátova 18, 040 11 Košice Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
23. Február 2011
Zmluva o zabezpečení stravovania
ZML 6/2011 RE
Doplnená
0,00 € Školská jedáleň pri Strednej pedagogickej škole v Levoči, Ul. Bottova 15/A, 054 01 Levoča Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
23. Február 2011
Mandátna zmluva
ZML 10/2011 RE
Doplnená
0,00 € Jozef Babala, Lesná 16, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
23. Február 2011
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML 18/2011 RE
Doplnená
0,00 € Ing. Katarína Milkovičová - KAMEA, Riadok 44, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
23. Február 2011
Rámcová kúpna zmluva
ZML 19/2011 RE
0,00 € OFFICE DEPOT s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
24. Február 2011
Dohoda o spolupráci
ZML 34/2011RE
0,00 € Spolok sv. Cyrila a Metoda, Hollého 4, 071 01 Michalovce Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
24. Február 2011
Mandátna zmluva
ZML 33/2011 RE
0,00 € Ivan Líška, Žilinská cesta 31/11, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
25. Február 2011
Rámcová kúpna zmluva
ZML 20/2011 RE
0,00 € Lamitec s.r.o., Plynárenská 2, 821 09 Bratislava Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
25. Február 2011
Rámcová kúpna zmluva
ZML 23/2011 RE
0,00 € Z + M servis, spol. s r.o., Horelica 112, 022 01 Čadca Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
28. Február 2011
Memorandum o spolupráci
ZML 36/2011 RE
0,00 € Matica slovenská Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
1. Marec 2011
Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 31.03.2010
ZML 40/2010 RE/02
Doplnená
0,00 € Áčko, a.s., Textilná 19, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
1. Marec 2011
Doplnok č. 4 k zmluve zo dňa 30.9.2009
ZML 16/2009 RE/04
Doplnená
0,00 € GASTRO CATERING, spol. s r.o., Bystrická cesta 197/40, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
3. Marec 2011
Zmluva o výpožičke
ZML 47/2011 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP - Fakultná nemocnica, Ul. gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok
4. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 2010109
ZML 27/2010 RE/01
Doplnená
0,00 € CZT Ružomberok, s.r.o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
4. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 2010107
ZML 29/2010 RE/02
0,00 € CZT Ružomberok, s.r.o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
4. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 2010106
ZML 25/2010 RE/02
Doplnená
0,00 € CZT Ružomberok, s.r.o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
4. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 2010108
ZML 26/2010 RE/01
Doplnená
0,00 € CZT Ružomberok, s.r.o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
7. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní stravovania v ubytovacom zariadení PF KU na IJP v Levoči
ZML 44/2011 RE
Doplnená
0,00 € RUMA s.r.o., Slávkovská 858/13, 054 01 Levoča Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
7. Marec 2011
Zmluva o zabezpečení stravovania
ZML 42/2011 RE
0,00 € Hotel ARKÁDA s.r.o., Nám. Majstra Pavla 26, 054 01 Levoča Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
7. Marec 2011
Zmluva o zabezpečení stravovania
ZML 41/2011 RE
Doplnená
0,00 € Jozef Gustiňák Hagman, HG združenie, Na Sihoti 1168, 026 01 Dolný Kubín Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok