Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2011
Zmluva o dielo č.8/99/16/2011
CRZč.4658/2011/LSR
Doplnená
1 055 965,40 € Ing.František Hrubjak - STASMONT LESY Slovenskej republiky, š. p.
25. Február 2013
Kúpna zmluva
CRZč.1261/2013/LSR
827 059,20 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. LESY Slovenskej republiky, š. p.
9. December 2019
Kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
CRZč.5701/2019/LSR
799 806,00 € Mesto Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
18. August 2011
Dodatok k zmluve o auditorskej činnosti
CRZč.6288/2011/LSR
Doplnená
784 800,00 € PARTNER AUDIT, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
23. Máj 2011
Kúpna zmluva č.03/2011
CRZč.4125/2011/LSR
Doplnená
1 142 899,20 € GTB a.s. LESY Slovenskej republiky, š. p.
18. Február 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre implementáciu projektu HU-SK PARK
CRZč.1445/2012/LSR
732 565,34 € National Development agency LESY Slovenskej republiky, š. p.
20. Jún 2013
Zmluva o dielo č.03/05/99/2013
CRZč.4460/2013/LSR
Doplnená
718 200,00 € ZE-PRA, spol. s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
25. Apríl 2012
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam
CRZč.3876/2012/LSR
659 790,05 € Ing.Miroslav Mackulín LESY Slovenskej republiky, š. p.
24. Júl 2013
Zmluva o dielo č.12/11/99/2013
CRZč.5580/2013/LSR
635 400,00 € Trading universal services, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
18. Február 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre implementáciu projektu HU-SK FOR WILDLIFE
CRZč.1446/2013/LSR
614 313,76 € National Development Agency LESY Slovenskej republiky, š. p.
28. Október 2019
Kúpna zmluva
CRZč.4739/2019/LSR
609 000,00 € SEBAU, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
3. Marec 2020
Rámcová dohoda CRZ: 1045/2020/LSR
CRZč.1045/2020/LSR
607 026,20 € DATACAR, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19. Apríl 2012
Kupní smlouva č.101/LSR/2012
CRZč.3310/2012/LSR
555 732,00 € BALJER-ZEMBROD,GmbH LESY Slovenskej republiky, š. p.
31. Júl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ARCHIVAČNÝCH SLUŽIEB A SLUŽIEB SÚVISIACICH SO SPRÁVOU REGISTRATÚRY
CRZč.3377/2023/LSR
Doplnená
522 600,00 € IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
8. Júl 2011
Zmluva o dielo
CRZč.5011/2011/LSR
Doplnená
514 687,60 € STRABAG s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
20. September 2011
Dodatok č.1/2011 k zmluve o dielo č.1/99/01/2010
CRZč.6792/2011/LSR
508 245,90 € ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
17. Marec 2011
Zmluva o poskytnutí služieb č.2223/2011/LSR
CRZč.2223/2011/LSR
Doplnená
492 000,00 € Ing.Svätopluk Vašečka FOREST-TECH LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica
18. August 2011
Zmluva o dielo
CRZč.6272/2011/LSR
Doplnená
493 520,22 € STRABAG s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
19. Máj 2011
Dohoda o usporiadaní náhrady
CRZč.4176/2011/LSR
471 188,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. LESY Slovenskej republiky, š. p.
26. September 2012
Zmluva o dielo č.12/22/99/2012
CRZč.7359/2012/LSR
Doplnená
469 020,00 € KP building, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.