Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Január 2012
Kúpna zmluva
CRZč.66/2012/LSR
40 494,00 € GOLIAN s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
22. Apríl 2020
Kúpna zmluva
CRZč.1457/2020/LSR
40 050,00 € MUDr. Dalibor Predajňa, MUDr. Janka Predajňová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
7. Október 2011
Obchodná zmluva č.2011/99/001081
CRZč.6676/2011/LSR
40 000,00 € Eco-Invest, a.s. LESY Slovenskej republiky, š. p.
10. November 2011
Zmluva o dielo
CRZč.7832/2011/LSR
40 000,00 € Národné lesnícke centrum LESY Slovenskej republiky, š. p.
1. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí príspevku z fondu rozvoja LSR š.p. BB č.99022012/F
CRZč.1814/2012/LSR
39 600,00 € Národné lesnícke centrum LESY Slovenskej republiky, š. p.
12. Marec 2012
Zámenná zmluva
CRZč.2012/99/000330
38 161,97 € Ing.Daniel Ács LESY Slovenskej republiky, š. p.
1. August 2012
Kúpna zmluva
CRZ-6276-2012-LSR
38 076,00 € UNIAGRO Zvolenská Slatina, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
2. Apríl 2012
Nájomná zmluva
CRZč.2638/2012/LSR
37 980,00 € VAPOS ORAVA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
2. November 2023
Zmluva o dielo
6465/2023/LSR
37 518,00 € Ján Galanda ml. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
10. August 2011
Zmluva o dielo č.23/99/03/2011
CRZč.6173/2011/LSR
Doplnená
37 614,52 € Tomáš Pohori LESY Slovenskej republiky, š. p.
26. Jún 2013
Zámenná zmluva
CRZč.876/2013/LSR
Doplnená
36 791,58 € PhDr.Ľubomír Held, CSc., Mgr.Daniela Heldová LESY Slovenskej republiky, š. p.
30. November 2012
Kúpna zmluva č.03/HO/2012
CRZč.10029/2012/LSR
36 358,92 € Homola spol.s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
28. Február 2012
Rámcová dohoda č.5/2012
CRZč.1740/2012/LSR
36 000,00 € Technická univerzita vo Zvolene LESY Slovenskej republiky, š. p.
24. November 2011
Dodatok č.12 k zmluve o dielo č.057301/1
CRZč.8354/2011/LSR
35 905,87 € UNIOS s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
3. Október 2013
Zmluva o dielo
CRZč.6062/2013/LSR
35 800,00 € Národné lesnícke centrum LESY Slovenskej republiky, š. p.
22. August 2011
Zmluva o dielo č.2011/99/000996
CRZč.6278/2011/LSR
Doplnená
71 712,00 € Foresta SK, a.s. LESY Slovenskej republiky, š. p.
11. August 2011
Mandátna zmluva č.1/2011
CRZč.6202/2011/LSR
Doplnená
35 040,00 € REAL+,s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
10. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí príspevku z Reprezentačného fondu LSR,š.p.č. 14/2017/F
CRZč.4706/2017/LSR
35 000,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky LESY Slovenskej republiky, š. p., OZ Prievidza
10. December 2019
Kúpna zmluva
CRZč.6019/2019/LSR
34 900,00 € SKALENEC s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
5. Marec 2012
Zámenná zmluva
CRZč.1868/2012/LSR
34 705,63 € Ing.František Potisk LESY Slovenskej republiky, š. p.